Kunnen dromen de toekomst voorspellen?

Wat gebeurt er als we dromen?
Kunnen dromen werkelijkheid worden?
Het belang van dromen
De mystieke aard van dromen
Mijn droom kwam zomaar uit
Het antwoord is eenvoudig
We projecteren onze gewenste toekomst
Trainen voor aanstaande gebeurtenissen
De toekomst voorspellen?
Onze dromen zijn wenskaarten
Freud en dromen
Het onderbewuste
Gangbare dromen
Nachtmerries
Aangename dromen
Achtervolgd worden
Herinner je dromen
Hoe je de droom kunt herinneren
Droomdagboek
Droom maar lekker!
Wat gebeurt er als we dromen?

De mens brengt ongeveer 30% van zijn leven slapend door. Hoewel het lichaam moet rusten, blijven de hersenen actief en worden geleid door onze verbeelding. Maar, bestaat er nog iets anders dat we waarnemen in de slaap? Wat zegt de wetenschap erover? En welke populaire overtuigingen zijn er?

Kunnen dromen werkelijkheid worden?

Er zijn mensen die geloven dat dromen gebeurtenissen kunnen voorspellen. Laten we deze overtuiging eens nader bekijken met een paar verrassende eigenaardigheden.

Foto: Unsplash

Het belang van dromen

Sinds de eerste dagen van de menselijke beschaving wordt aan de slaap al een enorme symbolische waarde toegekend. Verondersteld werd dat dromen een wezenlijke manier waren om de toekomst te voorspellen en meer inzicht te krijgen in bepaalde aspecten van de werkelijkheid. Mensen zochten in dromen de antwoorden op wat ze in het leven niet konden verklaren. Het werd eeuwenlang als magisch gebied gezien.

Foto: Joanna Kosinskas / Unsplash

De mystieke aard van dromen

Tegenwoordig interpreteren we slaap op een heel andere manier dan 2000 jaar geleden. Maar dromen hebben nog steeds een mystiek karakter. Er is iets onverklaarbaars, poëtisch zelfs, aan het vermogen van een droom om ons naar fantasiewerelden te voeren.

Foto: Daniel Lerman / Unsplash

Mijn droom kwam zomaar uit

Er zijn veel mensen die zeggen dat ze gedroomd hebben van iets dat werkelijkheid werd. Het is wonderlijk hoe dit voorouderlijk geloof ook vandaag nog voortleeft. Maar waarom gebeurt dit eigenlijk?

Foto: Bruce Mars / Unsplash

Het antwoord is eenvoudig

Volgens de Braziliaanse neurowetenschapper Sidarta Ribeiro, die het boek 'O Oráculo da Noite' (Het Orakel van de Nacht) heeft geschreven, weerspiegelen dromen, door herinneringen aan het verleden te laten weerklinken, iemands verwachtingen over de toekomst.

Foto: Unsplash

We projecteren onze gewenste toekomst

Dit betekent dat het vermogen om de toekomst te voorspellen, voor een deel, klopt. Het geheugenvermogen van de menselijke hersenen slaagt erin om, via dromen, een mogelijke toekomst te projecteren.

Foto: Jamie Street / Unsplash

Trainen voor aanstaande gebeurtenissen

Een droom waarin we bijvoorbeeld dromen dat iemand een vreselijk ongeluk heeft gehad, betekent dus onder andere dat we ons voorbereiden op een dergelijke situatie. Slaap is een veilige oefening, waarin we leren om te gaan met de meest verschrikkelijke dingen.

Foto: Kelly Sikkema / Unsplash

De toekomst voorspellen?

Laten we nog even teruggaan naar het voorbeeld van het ongeluk. Wat als het ongeluk waarover we droomden daadwerkelijk gebeurde? Dat zou niet zo verwonderlijk zijn. Ons brein bouwt elke droom altijd op uit echte ervaringen en verbeeldt soms zelfs het waarschijnlijke en anticipeert. Door dromen weten we hypothesen over de toekomst te maken die, soms, uitkomen.

Foto: Alejandro Garay / Unsplash

Onze dromen zijn wenskaarten

In dromen proberen we ook kleine of grote verlangens te bevredigen die in het echte leven misschien niet vervuld kunnen worden.

Foto: Unsplash

Freud en dromen

In het boek 'De droomduiding' stelt de beroemde psychoanalyticus Sigmund Freud dat dromen een onderdrukt verlangen vertegenwoordigen. Volgens de grondlegger van de psychoanalyse is dromen een manier om toegang te krijgen tot het onderbewuste.

Het onderbewuste

Als we slapen ontspannen we onze sociale en mentale filters beter, wat de vrije expressie van het onbewuste via geheugenhulpmiddelen mogelijk maakt. Freud beschreef dit als volgt: "Al het materiaal waaruit de droom bestaat, wordt gevormd uit ervaring."

Foto: Unsplash

Gangbare dromen

Dromen vormen een groot mozaïek en kunnen afhankelijk van de dromer sterk variëren. Toch weten we dat er drie algemene soorten zijn: de nachtmerrie, de aangename droom en dromen over achtervolgingen.

Foto: Erik McClean / Unsplash

Nachtmerries

Meestal roepen nare dromen een sterk gevoel van angst op, met onaangename gebeurtenissen waaraan we zouden willen ontsnappen. Wie herinnert zich geen nachtmerries uit zijn kindertijd?

Foto: Noah Buscher / Unsplash

Aangename dromen

In tegenstelling tot de nachtmerrie zijn goede dromen juist heel bevredigend voor de dromer. Veel mensen dromen bijvoorbeeld dat ze vliegen en beschrijven het als een uiterst vreugdevol gevoel.

Foto: Joseph Frank / Unsplash

Achtervolgd worden

Doorgaans hebben we deze droom als we echt iets willen bereiken, maar het niet lukt. Vaak wordt de droom in een bepaalde levensfase een tijdlang herhaald. Als dit gebeurt, is het de moeite waard te proberen hem te interpreteren. Alleen de dromer bezit de sleutel om de betekenis van de droom te kunnen achterhalen.

Foto: Unsplash

Herinner je dromen

Sidarta Ribeiro schrijft in het boek 'O Oráculo da Noite' dat het "beschrijven van dromen onmiddellijk na het ontwaken een eenvoudige gewoonte is die het droomleven enorm verrijkt."

Foto: Chewy / Unsplash

Hoe je de droom kunt herinneren

Een andere effectieve tip is om meteen na het ontwaken je droom op te schrijven. Het is het moment dat het nog vers in het geheugen zit. Soms zijn we na 5 minuten niet meer in staat om het te kunnen beschrijven.

Foto: Green Cameleon / Unsplash

Droomdagboek

Daarom is het een goed idee om een notitieboekje en pen bij je bed te houden. Het lijkt in het begin moeilijk, maar het gaat erom het eerste dat in je opkomt op te schrijven: gevoelens, kleuren, plaatsen.

Foto: Aaron Burden / Unsplash

Droom maar lekker!

Ongeacht of de droom positief of negatief is, hij is de moeite waard om over te schrijven, want het is een nuttige weerspiegeling van ons innerlijk leven. Voor wat betreft het voorspellen van de toekomst, bestaat er nog geen methode om zoiets wetenschappelijk nauwkeurig uit te kunnen voeren.

Foto: Annie Spratt / Unsplash

Más para ti