Hoe Sint Malachias het einde van de wereld voorspelde

De profetische teksten van Sint Malachias
Profetie van de Pausen
De pausen van de toekomst
Petrus de Romein, 'de laatste paus'
De naam komt niet overeen, maar...
Geen enkele paus wilde Petrus genoemd worden
Benedictus XVI was de voorlaatste paus op de lijst van Malachias
Een profetie in het Latijn:
Was het Malachias, of een monnik in Venetië?
Spirituele metaforen
Wat zegt de katholieke kerk over de profetie van Malachias?
Paus Franciscus gelooft het niet
Malachias had een paar andere dingen goed
Zijn we bij het einde der tijden?
De Apocalyps van Sint Jan
Nostradamus
De profetische teksten van Sint Malachias

Populaire overtuigingen, bijgeloof, noem het wat je wilt. Elke cultuur heeft zo zijn profetieën. In de katholieke traditie hebben we bijvoorbeeld de heilige Malachias. Zijn uitspraken zijn berucht en controversieel, omdat hij het einde van de wereld zou hebben voorspeld. Sommige kenners beweren dat dat einde nu heel dichtbij is...

(Afbeelding: Andreas F. Borchert, Wikimedia)

Profetie van de Pausen

Malachias van Armagh (de Ierse stad waar hij werd geboren) is naar verluidt de auteur van profetische teksten die vijf eeuwen na zijn dood in 1595 opdoken. Ze worden de 'Profetie van de Pausen' genoemd.

De pausen van de toekomst

De tekst bestaat uit 112 korte zinnen in het Latijn die, volgens sommige interpretaties, de toekomst en zelfs het einde der tijden voorspellen. In principe bespreekt de tekst hoe de toekomstige pausen eruit zullen zien. Maar uiteindelijk, nadat de laatste paus uit de tekst is overleden, stelt Malachias, zal de Apocalyps komen.

(Afbeelding: Arnold Wion via Google, publiek domein)

Petrus de Romein, 'de laatste paus'

Malachias schreef 111 zinnen en voegde er aan het einde nog één toe over wie de laatste paus zou zijn vóór de Apocalyps. Hij noemde deze paus 'Petrus de Romein.' Sommige mensen denken dat het om Franciscus gaat.

De naam komt niet overeen, maar...

De namen Franciscus en Petrus zien er helemaal niet hetzelfde uit, maar profetische teksten zijn vaak in code geschreven. De zogenaamde experts hebben geprobeerd om deze code in de tekst van Malachias te ontcijferen.

(Afbeelding: Ben White / Unsplash)

Geen enkele paus wilde Petrus genoemd worden

Pausen hebben de profetie van Malachias zo serieus genomen, dat geen enkele paus de naam Petrus heeft gekozen. Ze geloven dat ze op deze manier kunnen voorkomen dat de profetie van Malachias in vervulling gaat.

Benedictus XVI was de voorlaatste paus op de lijst van Malachias

Er wordt aangenomen dat de voorlaatste paus in de tekst van Malachias Benedictus XVI zou zijn geweest. Het is dan ook diens opvolger (Franciscus) die volgens de profetie de cirkel rond zou maken. En dat zorgt voor vreselijke voorgevoelens.

Een profetie in het Latijn: "vele beproevingen"

Zin 112 van de Pausen-Profetie zegt in het Latijn dat "in de laatste fase van de Heilige Roomse Kerk, Petrus de Romein zal heersen. Hij zal zijn kudde weiden te midden van vele beproevingen, waarna de stad met zeven heuvels zal worden vernietigd en de vreselijke Rechter over het volk zal oordelen. Einde."

(Afbeelding: de Heilige Malachias in Sterling Heights, Michigan, door Patricia Drury / Flickr)

Was het Malachias, of een monnik in Venetië?

Er zijn echter veel historici die beweren dat de profetie van Malachias niet echt van hem is. De tekst verscheen bijna vijfhonderd jaar na de dood van de heilige en werd in Venetië gepubliceerd door de Franse benedictijner monnik Arnold van Wyon, die beweerde de tekst te hebben gevonden door de archieven van zijn orde te onderzoeken.

Spirituele metaforen

Profetische en religieuze teksten zijn vaak een soort gedichten vol spirituele metaforen. Mensen interpreteren ze als een waarschuwing voor toekomstige gevaren, maar deze interpretaties kunnen er best naast zitten. Sterker nog, het einde van de wereld is al verschillende keren voorspeld en weer uitgesteld...

Wat zegt de katholieke kerk over de profetie van Malachias?

Over het algemeen is de katholieke kerk altijd een beetje vaag geweest over de profetie van Malachias. Paus Benedictus XVI adviseerde de Congregatie voor de Geloofsleer om er nooit een letterlijke interpretatie van te geven.

Paus Franciscus gelooft het niet

Wat paus Franciscus betreft, komt zijn moderne stijl niet overeen met een voorliefde voor oude profetische teksten. Hij gelooft er niet in.

Malachias had een paar andere dingen goed

De heilige Malachias, geboren in Ierland, zag naar verluidt een van zijn profetieën werkelijkheid worden. Hij zei dat zijn eiland gedomineerd zou worden door de Engelsen, wat veel leed zou veroorzaken. En dat is uitgekomen. De voorspelling, zogenaamd ontdekt door een Franse monnik in de 18e eeuw, komt overeen met de afgelopen eeuwen Engelse en Ierse geschiedenis.

(Afbeelding: Onbekend, Klooster Eberbach / Wikimedia)

Zijn we bij het einde der tijden?

Mensen van alle geloofsovertuigingen hebben vragen over hun toekomst. In turbulente tijden als deze, van pandemie, oorlog en energiecrises, is de profetie van Malachias dan ook opnieuw populair.

De Apocalyps van Sint Jan

Misschien wel de meest angstaanjagende profetische tekst is de Apocalyps van Sint Jan. Hij beschrijft zogenaamd het einde der tijden, en veel religieuze christenen lezen de tekst voor een indicatie over het moment waarop dit zou gebeuren.

Nostradamus

En dan zijn er ook nog de onuitputtelijke voorspellingen van Nostradamus, waarvan de interpretaties zeer divers zijn. Lees meer over Nostradamus en zijn visies op oorlog, vluchtelingen en belegerde steden in 2022.

Más para ti