Waterbuffels in Europa: Hoe ze andere dieren van uitsterven kunnen redden

Zo kunnen we diersoorten op een creatieve manier behouden
Wat is de waterbuffel voor dier?
Na 120.000 jaar terug in het wild
Ze staan op de Rode Lijst van bedreigde soorten
Waterbuffels zijn architecten van de wetlands
Hoe werkt het?
Ze houden waterpunten open en vrij
Grazen in plaats van maaien
Ze delen vocht en modder met andere dieren
Een kans voor insecten, amfibieën en vogels
En het werkt!
Een succes voor de vogelwereld
Nieuwe biotopen dankzij de waterbuffel
Zo kunnen we diersoorten op een creatieve manier behouden

De waterbuffel op Europese weiden: geen gewone situatie. Maar dat zou snel kunnen veranderen, want de dieren worden sinds kort ingezet als de ideale natuurbeschermers.

Wat is de waterbuffel voor dier?

De reusachtige dieren, 1,80 meter hoog en met een gewicht tot een ton, behoren tot de gehoornde familie, net als runderen. Ze komen uit Azië.

(Foto: Dawn McDonald / Unsplash)

Na 120.000 jaar terug in het wild

Deze soort leefde ongeveer 120.000 jaar geleden in Centraal-Europa. Daarna stierf het hier uit, maar keerde 800 jaar geleden als vee terug naar Zuid-Europa.

(Afbeelding: waterbuffels op het strand van Selong Belanak in Lombok, Indonesië - door James Scott / Unsplash)

Ze staan op de Rode Lijst van bedreigde soorten

Wilde waterbuffels zijn vrijwel verdwenen en staan op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten. Hun gedomesticeerde familieleden houden van wetlands, moerasbossen en dichtbegroeide rivierdalen.

 

Waterbuffels zijn architecten van de wetlands

Net als runderen zijn waterbuffels herkauwers en hoefdieren. Momenteel vinden ze hun weg naar weilanden en heidegebieden in Duitsland, Zwitserland en Luxemburg. Hun missie: waterpoelen creëren en onderhouden.

Hoe werkt het?

In tegenstelling tot runderen koelen waterbuffels zichzelf af door in het water te gaan liggen en zich om te wentelen. Met andere woorden, als het meer dan 25 graden is, rollen de dieren het liefst in de modder. Zo ontstaan (en blijven) er watergaten in het weiland die heel belangrijk zijn voor andere organismen.

Ze houden waterpunten open en vrij

Waterbuffels houden van de typische vegetatie in de wetlands. Ze eten riet, brandnetels en distels. Op deze voorkomen ze dat bestaande waterpunten overgroeid raken.

(Foto: Phil Hearing / Unsplash)

Grazen in plaats van maaien

De waterbuffel kenmerkt zich door zijn zuinigheid en robuustheid. Hij is dan ook een ideale ecologische maaier. Veel gebieden in Duitsland die vanwege hun wateroverlast tegen hoge kosten moesten worden gemaaid, worden nu begraasd door buffels in plaats van maaimachines.

Ze delen vocht en modder met andere dieren

Gezien hun voorkeur voor wetlands, moerasbossen en dichtbegroeide rivierdalen, hebben waterbuffels duidelijk vocht en modder nodig. En dat is precies wat amfibieën en veel insecten ook nodig hebben.

(Afbeelding: de waterbuffel aan het werk in Namibië, door David Manicum / Unsplash)

Een kans voor insecten, amfibieën en vogels

Open, kleine wateren zijn het leefgebied en de kraamkamer van waterinsecten en amfibieën. Momenteel wordt één derde van alle soorten amfibieën met uitsterven bedreigd. En de insecten nemen ook steeds meer af. Het gevolg is dat vogels geen voedsel meer kunnen vinden. Het is een dramatische cyclus waartegen de waterbuffels welkome helpers zijn.

En het werkt!

Insecten gebruiken de door waterbuffels gemaakte poelen om hun eieren te leggen. Biologen hebben daarnaast aangetoond dat de larven van amfibieën droge zomerperiodes konden overleven dankzij waterbuffelhoefsporen gevuld met ruim 30 centimeter water.

Een succes voor de vogelwereld

Waar insecten en amfibieën zijn, blijven vogels niet lang weg. Al gauw nadat waterbuffels in Europese weiden begonnen te grazen, kwamen verschillende vogelsoorten opnieuw naar die gebieden om voedsel te zoeken. Zelfs bedreigde diersoorten zoals de kleine gevlekte adelaar of de zwarte ooievaar (foto) zijn waargenomen.

Nieuwe biotopen dankzij de waterbuffel

In Duitsland grazen nu al meer dan 6000 dieren in de vochtige laaglanden. Aan het Bodenmeer, de Nederrijn, in de Neder-Oder-vallei, het Spreewald, bij Oldenbug en bij het vliegveld van Keulen: de milieuprojecten met waterbuffels komen steeds vaker voor.

Más para ti