Waarom zijn artiesten als Van Gogh of Lady Gaga zo fascinerend? De wetenschap geeft het antwoord

Tussen excentriciteit en waanzin
De excentrieke Vincent van Gogh
Een studie heeft dit bevestigd
Excentriciteitseffect
Zonnebloemen van Van Gogh
Een onverwachte uitkomst
Het bizarre overstemt het gewone
Het Lady Gaga-effect
Een ander experiment
Aangetrokken door merkwaardigheden
Worden we werkelijk aangetrokken door excentriciteit?
Een stap verder in het experiment
Het schitterende resultaat
Andere hedendaagse excentrieke artiesten
Waarom worden we aangetrokken door het bizarre?
Een deel van ons
Alleen in de artistieke wereld
Tussen excentriciteit en waanzin

Van Gogh, Salvador Dali en Picasso behoren tot de vele internationale schilders die beroemd zijn geworden om zowel hun excentriciteit als hun onmiskenbare talent. Volgens recente studies voelen mensen zich blijkbaar meer aangetrokken tot artiesten die afwijken van de norm dan tot artiesten die zich als normaal profileren. Hou je van excentrieke artiesten? Bekijk dan deze galerie voor meer informatie.

De excentrieke Vincent van Gogh

De kunstwereld kent artiesten van allerlei pluimage, toch hebben sommigen van hen onuitwisbare sporen achtergelaten die hen tot werkelijk onsterfelijke sterren hebben gemaakt, zoals Vincent van Gogh.

Een studie heeft dit bevestigd

Een Britse studie gepubliceerd in het European Journal of Social Psychology keek naar de beroemde schilder Vincent van Gogh. Uit dit experiment bleek dat mensen zich veel meer aangetrokken lijken te voelen tot excentrieke artiesten dan tot 'gewone' mensen.

Excentriciteitseffect

Dit is wat men het 'excentriciteitseffect' noemt dat ontstaat doordat onze waarneming van het werk van de auteur sterk beïnvloed wordt door de vooroordelen die we over de artiest in kwestie hebben.

Zonnebloemen van Van Gogh

Het experiment in deze studie bestond uit de presentatie van de alom bekende Zonnebloemen van Vincent van Gogh aan twee groepen deelnemers. De eerste groep leerde ook over de episode van de zelfverminking van de schilder aan zijn oor, terwijl de tweede groep deze informatie niet kreeg.

Een onverwachte uitkomst

Het leverde een overweldigend resultaat op, want de eerste groep gaf veel positievere feedback op het werk, met opmerkingen en meningen die enthousiaster waren dan die van de tweede groep.

Het bizarre overstemt het gewone

Het resultaat was een duidelijk bewijs van het bekende 'excentriciteitseffect': mensen voelen zich veel meer aangetrokken tot bizarre en ongewone verhalen.

Het Lady Gaga-effect

Dit geldt echter niet alleen voor artiesten uit het verleden, maar ook met moderne figuren zoals bijvoorbeeld de eclectische Lady Gaga, bij uitstek de koningin van de excentriciteit. Met de internationale zangeres werd een soortgelijk experiment uitgevoerd.

Een ander experiment

Ook hier werden twee groepen deelnemers bij elkaar gebracht. De eerste groep kreeg een foto te zien van de zangeres in een elegante zwarte jurk, terwijl de tweede groep een foto te zien kreeg van Lady Gaga in een pak, ook in het zwart, maar ditmaal met een opvallend masker over haar gezicht.

Aangetrokken door merkwaardigheden

De tweede groep bleek veel meer van de muziek van de beroemde internationale zangeres genoten te hebben dan de eerste, wat in lijn is met het eerdere experiment met Vincent van Gogh.

Worden we werkelijk aangetrokken door excentriciteit?

De onderzoekers wilden bij het experiment met Lady Gaga dieper gaan om te zien hoe we ons aangetrokken voelen tot de excentriciteit van een artiest.

Een stap verder in het experiment

Nu kregen de deelnemers te horen dat de eigenaardigheden en excentriciteiten van de zangeres zijn gecreëerd door marketingspecialisten en dat haar roem berust op een fictief personage.

Het schitterende resultaat

Toen ze dit gehoord hadden, uitten de deelnemers grote teleurstelling en daalde de eerder uitgesproken waardering aanzienlijk. Hieruit blijkt dat het excentrieke, ook al trekt het ons onbewust aan, authentiek moet zijn en niet gekunsteld.

Andere hedendaagse excentrieke artiesten

Tegenwoordig zijn er talrijke artiesten die hun succes baseren op hun bijzondere persoonlijkheid, denk maar aan de films van Tim Burton of de optredens van Elton John of Michael Jackson.

Waarom worden we aangetrokken door het bizarre?

Het excentriciteitseffect is een gegeven. Maar een andere interessante vraag die opkomt, is: 'Waarom worden we aangetrokken door het bizarre?'

Een deel van ons

Volgens de moderne psychologie kunnen we aangetrokken worden door alles wat we niet zijn of niet kunnen zijn. We zien daarom in deze wat 'vreemde' personages een deel van onszelf dat we op een soortgelijke manier zouden willen uitdrukken, maar waarvan we door sociale conventies worden weerhouden.

Foto: Eye for Ebony / Unsplash

Alleen in de artistieke wereld

Uit de resultaten van de uitgevoerde studies komt echter een centraal probleem naar voren: alles wat bizar en excentriek is, wordt alleen geaccepteerd in de kunst. Voor de wetenschap geldt dit echter niet en hebben meer conventionele mensen de voorkeur.

Más para ti