Toenadering tot de NAVO
Niet alleen Oekraïne balanceert tussen oost en west
Rusland wil dat Finland neutraal blijft
Het verhaal van twee landen
Het groothertogdom
De ondergang van het rijk
1917: Finse onafhankelijkheid
1917-1918: revolutie en onafhankelijkheid
1939-1940: de Winteroorlog
1941 en 1944: gevechten tijdens de Tweede Wereldoorlog
De Grote Vaderlandse Oorlog
De prijs van onafhankelijkheid
1948: verdrag tussen Finland en Rusland
Tussen twee reuzen
Noch dit, noch dat
De jaren 1960: EVA en EEG
De jaren 1980: toetreding tot de EVA
1992: Europese Economische Ruimte
De vier vrijheden
1992: nieuwe tijden, nieuwe overeenkomsten
1992: Europese Economische Gemeenschap
De kwestie van de militaire ongebondenheid
De EEG bleek niet overtuigd
Een balans vinden
1995: Finland treedt toe tot de EU
Een defensieve houding
1999: het idee van één EU-leger
Voorwaarden
De gemeenschappelijke strategie van de EU voor Rusland
December 2003: veranderingen in het veiligheidsbeleid
Een flexibele 'ongebondenheid'
'EU Defence: The White Book' en de NAVO
Van 2004 tot heden
Een uitdaging voor Sanna Marin
Van neutraliteit tot ongebondenheid tot... NAVO?
Internacional
Waarom is Finland geen lid van de NAVO?
(1/35)
Toenadering tot de NAVO

Na de Russische invasie in Oekraïne verklaarde de Finse premier Sanna Marin dat de neutraliteit van haar land tegenover de NAVO "op het punt staat te veranderen." Dit viel niet goed bij het Kremlin.

Internacional
Waarom is Finland geen lid van de NAVO?
(2/35)
Niet alleen Oekraïne balanceert tussen oost en west

Volgens de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zal de toetreding van Finland tot de NAVO "ernstige militaire en politieke gevolgen hebben."

Internacional
Waarom is Finland geen lid van de NAVO?
(3/35)
Rusland wil dat Finland neutraal blijft

Zakharova benadrukte het belang om militair neutraal te blijven. "Het is een belangrijke factor die bijdraagt tot de stabiliteit en de veiligheid van Noord-Europa en Europa als geheel", betoogde ze, erop wijzend dat Finland al eeuwenlang een door Rusland betwist land is.

Internacional
Waarom is Finland geen lid van de NAVO?
(4/35)
Het verhaal van twee landen

Wat is het verhaal achter deze woordenwisseling? Waarom is Rusland zo uitgesproken over het lot van dit Scandinavische land?

Internacional
Waarom is Finland geen lid van de NAVO?
(5/35)
Het groothertogdom

Van 1100 tot 1809 was het grondgebied dat nu Finland omvat eigendom van Zweden. Na de Napoleontische oorlogen ging bezit van het groothertogdom Finland over naar Rusland.

Afgebeeld: Domkerk van Helsinki met vooraan een standbeeld van tsaar Alexander II van Rusland.

Internacional
Waarom is Finland geen lid van de NAVO?
(6/35)
De ondergang van het rijk

Finland bleef onder de heerschappij van de tsaren tot 1917. Daarna werd het net als verschillende andere gebieden van het keizerrijk onafhankelijk tijdens de Russische Revolutie.

Internacional
Waarom is Finland geen lid van de NAVO?
(7/35)
1917: Finse onafhankelijkheid

Finland werd dus pas in 1917 een onafhankelijk land. En het verhaal tussen Helsinki en Moskou eindigde daar niet.

Afgebeeld: de Finse onafhankelijkheidsverklaring op het Senaatsplein in Helsinki.

Internacional
Waarom is Finland geen lid van de NAVO?
(8/35)
1917-1918: revolutie en onafhankelijkheid

Na de afscheiding van Rusland in 1917 kwam Finland in een bloederige burgeroorlog terecht tussen de Witten (gesteund door de regering en de Duitsers) en de Roden (nauwer verwant aan de bolsjewieken en gesteund door de Sovjet-Unie). De gevechten eindigden in mei 1918, toen de Witten een overwinning behaalden.

Internacional
Waarom is Finland geen lid van de NAVO?
(9/35)
1939-1940: de Winteroorlog

De relatie tussen de twee naties eindigde niet in 1917. Rusland viel het land in 1939 binnen en begon een strijd die bekend staat als de Winteroorlog. Finland kon de invasie weerstaan maar raakte een deel van zijn grondgebied kwijt aan de Sovjet-Unie.

Internacional
Waarom is Finland geen lid van de NAVO?
(10/35)
1941 en 1944: gevechten tijdens de Tweede Wereldoorlog

Vervolgens brak de Tweede Wereldoorlog uit. Finland viel samen met nazi-Duitsland de Sovjet-Unie aan in 1941 en herwon het gebied dat tijdens de Winteroorlog verloren was gegaan.

Op de foto: Adolf Hitler en Carl Gustaf Emil Mannerheim, leider van de Finse strijdkrachten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Internacional
Waarom is Finland geen lid van de NAVO?
(11/35)
De Grote Vaderlandse Oorlog

De USSR, onder leiding van Jozef Stalin, vocht met succes terug en dwong Finland een verdrag te tekenen.

Internacional
Waarom is Finland geen lid van de NAVO?
(12/35)
De prijs van onafhankelijkheid

De prijs die Finland moest betalen om na de Tweede Wereldoorlog niet te worden opgenomen in het door de Sovjet-Unie beïnvloede Oostblok was dat het een deel van zijn grondgebied aan Rusland moest afstaan en beloofde een neutraal, onafhankelijk land te blijven.

Internacional
Waarom is Finland geen lid van de NAVO?
(13/35)
1948: verdrag tussen Finland en Rusland

Finland en de Sovjet-Unie ondertekenden in 1948 het Verdrag van Vriendschap, Samenwerking en Wederzijdse Bijstand. Dit garandeerde dat Finland een liberale democratie zou blijven zolang het zijn neutraliteit tegenover de Sovjet-Unie handhaafde. De hoofdclausule van het verdrag bepaalde dat de een zich niet bij een militaire coalitie tegen de ander mocht aansluiten.

Internacional
Waarom is Finland geen lid van de NAVO?
(14/35)
Tussen twee reuzen

Om zijn voortbestaan te verzekeren, hield Finland tijdens de Koude Oorlog afstand van zowel de Sovjet-Unie als de Westerse mogendheden. Daarbij onderhield het voorzichtige betrekkingen met West-Europa.

Internacional
Waarom is Finland geen lid van de NAVO?
(15/35)
Noch dit, noch dat

Finland probeerde in deze tijd met beide zijden van de Koude Oorlog gelijkwaardige betrekkingen te onderhouden. Het had parallelle economische overeenkomsten met het Oostblok en het Westen. Zo verzekerde het zich van een neutrale positie op economisch gebied.

Internacional
Waarom is Finland geen lid van de NAVO?
(16/35)
De jaren 1960: EVA en EEG

In de jaren 1960 wordt tussen enkele landen die liever niet lid werden van de Europese Economische Gemeenschap (EEG), de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) opgericht. Aansluiting bij de EVA of de ECC was voor Finland ondenkbaar door de bezwaren van de Sovjet-Unie.

Internacional
Waarom is Finland geen lid van de NAVO?
(17/35)
De jaren 1980: toetreding tot de EVA

In 1986 stelde Finland zich echter open voor het Westen en sloot zich aan bij de EVA, die een neutrale houding aannam.

Op de foto: de Finse president Mauno Koivisto in 1986 met zijn vrouw.

Internacional
Waarom is Finland geen lid van de NAVO?
(18/35)
1992: Europese Economische Ruimte

De zes leden van de EVA, waaronder Finland, sloten in 1992 een overeenkomst met de toenmalige EEG (nu Europese Unie) over de oprichting van de Europese Economische Ruimte.

Internacional
Waarom is Finland geen lid van de NAVO?
(19/35)
De vier vrijheden

Hiermee worden de 'vier vrijheden' van de Europese interne markt gewaarborgd: de vrijheid van verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen. Evenwel behield Finland zijn politieke neutraliteit.

Internacional
Waarom is Finland geen lid van de NAVO?
(20/35)
1992: nieuwe tijden, nieuwe overeenkomsten

In 1989 viel de Berlijnse Muur en de ineenstorting van de Sovjet-Unie volgde kort daarop. In 1992 herzag Finland het verdrag vaan 1948 met de Sovjet-Unie en maakte het een nieuwe overeenkomst.

Internacional
Waarom is Finland geen lid van de NAVO?
(21/35)
1992: Europese Economische Gemeenschap

In navolging van buurland Zweden en andere neutrale EVA-landen verzocht Finland in 1992 om deel uit te mogen maken van de Europese Economische Gemeenschap (EEG).

Internacional
Waarom is Finland geen lid van de NAVO?
(22/35)
De kwestie van de militaire ongebondenheid

Op dat moment herdefinieert Finland zijn 'neutraliteit' in 'militaire ongebondenheid'. Als ongebonden land kan Finland militaire samenwerking hebben met andere naties, maar sluit het zichzelf uit in zaken van wederzijdse verdediging.

Internacional
Waarom is Finland geen lid van de NAVO?
(23/35)
De EEG bleek niet overtuigd

De EEG was bezorgd dat neutrale landen het project van een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) zouden kunnen aantasten, waardoor het verzoek van Finland om mee te doen lange tijd in overweging werd genomen.

Internacional
Waarom is Finland geen lid van de NAVO?
(24/35)
Een balans vinden

Finland verklaarde aan de EEG (later de EU) zijn bereidheid om het GBVB uit te voeren, waarbij het tegelijkertijd in eigen land de geruststellende verzekering gaf dat het mogelijk was dit beleid te volgen en tegelijk zijn militaire ongebondenheid te behouden.

Internacional
Waarom is Finland geen lid van de NAVO?
(25/35)
1995: Finland treedt toe tot de EU

Het land wordt in 1995 lid van de Europese Unie. Samen met Zweden stelt het voor de Petersbergtaken van militaire ontwapening en vredeshandhaving op te nemen in het Verdrag van Amsterdam, wat aan de basis stond voor het gemeenschappelijk veiligheidsbeleid van de EU.

Internacional
Waarom is Finland geen lid van de NAVO?
(26/35)
Een defensieve houding

Dit initiatief was ook een manier om de mogelijke fusie tussen de West-Europese Unie en de Europese Unie te voorkomen. Deze fusie is door veel EU-leden voorgesteld, maar ongebonden leden hebben geprobeerd dit te voorkomen.

Internacional
Waarom is Finland geen lid van de NAVO?
(27/35)
1999: het idee van één EU-leger

Tijdens Finlands eerste ambtstermijn als voorzitter van de Raad van de Europese Unie werd gesproken over het project om één EU-leger te vormen. Dit staat bekend als het Hoofddoel van Helsinki.

Internacional
Waarom is Finland geen lid van de NAVO?
(28/35)
Voorwaarden

Finland droeg bij met 2000 man, maar met enkele voorwaarden: ze konden alleen dienen voor crisisbeheersing en verkozen burgerlijke middelen in plaats van militaire.

Afgebeeld: Finse soldaten als onderdeel van een VN-vredesmissie in Libanon in 2001.

Internacional
Waarom is Finland geen lid van de NAVO?
(29/35)
De gemeenschappelijke strategie van de EU voor Rusland

Voor Finland is de relatie tussen Rusland en de Europese Unie van fundamenteel belang. Daarom speelde het een actieve rol bij het schrijven van de gemeenschappelijke strategie van de EU voor Rusland. Het steunt de rol van de NAVO in Noord-Europa, maar staat niet achter een uitbreiding van het bondgenootschap naar de Baltische naties.

Internacional
Waarom is Finland geen lid van de NAVO?
(30/35)
December 2003: veranderingen in het veiligheidsbeleid

Finland stelde, samen met Oostenrijk, Ierland en Zweden, wijzigingen voor in het veiligheidsbeleid van de EU, die door het voorzitterschap zijn verworpen. Afgesproken wordt rekening te houden met verschillende politieke standpunten ten aanzien van veiligheid, zodat Finland neutraal kan blijven binnen de EU.

Internacional
Waarom is Finland geen lid van de NAVO?
(31/35)
Een flexibele 'ongebondenheid'

De ongebondenheid van Finland is flexibel genoeg geweest om geen probleem te vormen voor het Europees beleid.

Op de foto: de Finse president Tarja Halonen met secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan.

Internacional
Waarom is Finland geen lid van de NAVO?
(32/35)
'EU Defence: The White Book' en de NAVO

Deskundigen dachten dat de situatie in 2003 zou veranderen. Maar bij het verschijnen van 'EU Defence: The White Book' in 2004 handhaaft Finland zijn neutrale status, hoewel het de noodzaak van een gemeenschappelijk EU-beleid benadrukt en zinspeelt op de mogelijkheid om tot de NAVO toe te treden.

Op de foto: secretaris-generaal van de NAVO Anders Fogh Rasmussen met de Finse president Tarja Halonen.

Internacional
Waarom is Finland geen lid van de NAVO?
(33/35)
Van 2004 tot heden

De huidige geopolitieke situatie in de wereld blijft zich na de Russische inval in Oekraïne verder ontwikkelen. De kans dat Finland deel gaat uitmaken van de NAVO lijkt nu meer mogelijk dan tientallen jaren geleden.

Op de foto: secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg met de Finse president Sauli Niinistö.

Internacional
Waarom is Finland geen lid van de NAVO?
(34/35)
Een uitdaging voor Sanna Marin

Niet lang na de Russische inval tweette de Finse leider dat ze "de militaire actie die Rusland in Oekraïne heeft ondernomen krachtig veroordeelt" en dat de aanval "een ernstige schending van het internationaal recht is en het leven van talrijke burgers bedreigt".

Internacional
Waarom is Finland geen lid van de NAVO?
(35/35)
Van neutraliteit tot ongebondenheid tot... NAVO?

Finland heeft zich altijd ingezet voor internationale neutraliteit als een nuttig beleid om de eigen soevereiniteit en territoriale integriteit te beschermen. Zal het steunen van Oekraïne leiden tot het aanknopen van nauwere banden met de NAVO?

Más para ti