Oekraïne beschuldigt Rusland van oorlogsmisdaden voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Op naar de rechtbank
Symbolisch
Een oprechte bezorgdheid
Oorlogsmisdaden
'Mensen lijden honger'
Journalisten het zwijgen opleggen
Repercussies voor Poetin?
Weggestemd
Het bloedbad van Boetsja
Onwettige moorden
Verre van menselijk
Vergelijkingen met Rwanda
Uit de Raad voor Mensenrechten gestemd
Bijstand voor Rusland
Ja, nee, misschien, ik weet het niet
Rusland stapte zelf op
Stukken op een schaakbord
Je kunt me niet ontslaan; ik neem ontslag
'Historisch'
‘Een signaal van verantwoording’
Hoe de VN uit de as van WOII ontstond
Rusland werd zelfs tijdens de Koude Oorlog niet weggestemd
Een precedent: al-Qadhafi
Nog altijd een zitje aan de tafel
Geschorst tot 2023
Op naar de rechtbank

In juni spande de Oekraïense regering officieel een rechtszaak aan tegen Rusland voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Kiev beschuldigt Moskou van "massale en grove schendingen van de mensenrechten" tijdens de Russische invasie die in februari begon.

Symbolisch

De maatregel wordt als louter symbolisch beschouwd, omdat de Doema, het Russische parlement, begin juni heeft gestemd voor de beëindiging van de bevoegdheid van het Hof op Russisch grondgebied.

Een oprechte bezorgdheid

De vermeende schending van de mensenrechten door Rusland tijdens de invasie in Oekraïne baart de internationale gemeenschap echter oprecht zorgen.

Foto: vlaggen die gesneuvelde soldaten voorstellen tijdens de Russische invasie. Ze werden begin juni op het Onafhankelijkheidsplein in Kyiv geplaatst.

Oorlogsmisdaden

Ondertussen heeft Josep Borrell, de hoogste functionaris van de Europese Unie voor internationale zaken, de daden van Rusland in Oekraïne omschreven als "oorlogsmisdaden," aldus The New York Times. De Spaanse politicus wijst in het bijzonder op de blokkade door Moskou van de Oekraïense havens.

'Mensen lijden honger'

"Miljoenen tonnen graan zijn in Oekraïne geblokkeerd, terwijl in de rest van de wereld mensen honger lijden. Dit is een echte oorlogsmisdaad, dus kan ik me niet voorstellen dat dit nog veel langer zal duren," vertelde Borrel aan The New York Times op 20 juni.

Foto: Graanvelden in Oekraïne in 2020

Journalisten het zwijgen opleggen

Verslaggevers Zonder Grenzen veroordeelde ondertussen de executie van de Oekraïense journalist Maks Levin, wiens lichaam dertig kilometer ten noorden van Kyiv werd gevonden. De verslaggever schijnt "koelbloedig geëxecuteerd" te zijn, volgens een onderzoek van de NGO.

Repercussies voor Poetin?

Het is echter moeilijk te zeggen welke repercussies deze beschuldigingen zullen hebben voor het Kremlin, vooral na diens schorsing door de VN-Mensenrechtenraad.

Weggestemd

Na beschuldigingen van oorlogsmisdaden tijdens de Oekraïense invasie stemde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 7 april om Rusland uit het mensenrechtenorgaan van de organisatie te schorsen. De motie was ingediend door de Verenigde Staten.

Het bloedbad van Boetsja

De zwaarste van deze beschuldigingen, zo meldt Al Jazeera, is het bloedbad van Boetsja, een kleine stad bij Kyiv waar vermoedelijk meer dan driehonderd Oekraïense burgers door het Russische leger zijn gedood.

Onwettige moorden

Amnesty International verklaarde op 22 mei bewijzen te hebben gevonden van 22 onwettige moorden in de stad Boetsja, gepleegd door Russische soldaten.

Verre van menselijk

De Oekraïense ambassadeur Sergiy Kyslytsya (foto) benadrukte bij de VN dat massamoorden zoals in Boetsja "dienen als voorbeeld van hoe dramatisch ver de Russische Federatie is afgeweken van haar oorspronkelijke verklaringen op het gebied van mensenrechten."

Vergelijkingen met Rwanda

Kyslytsya trok ook parallellen met de genocide in Rwanda in 1994. "De genocide in Rwanda was grotendeels te wijten aan de onverschilligheid van de internationale gemeenschap, toen de VN niet reageerde op waarschuwingen in de VN-Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering," zei hij.

Uit de Raad voor Mensenrechten gestemd

93 landen stemden voor de schorsing van Rusland uit de raad, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Canada, Turkije, Zuid-Korea en Japan.

Bijstand voor Rusland

Onder de 24 landen die tegen de resolutie stemden, zaten Rusland, China, Noord-Korea, Iran, Syrië, Cuba, Bolivia en Zimbabwe. Zhang Jun, de Chinese VN-vertegenwoordiger, stelde dat de motie een gevaarlijk precedent schept dat "de confrontatie op het gebied van mensenrechten verder zou kunnen aanwakkeren."

Ja, nee, misschien, ik weet het niet

58 landen onthielden zich van de stemming. De belangrijkste waren Mexico, Brazilië, India, Saudi-Arabië, Zuid-Afrika, Pakistan en de Verenigde Arabische Emiraten.

Foto: Poetin in 2019 met de leiders van China, Brazilië, India en Zuid-Afrika.

Rusland stapte zelf op

De Russische ambassadeur Gennady Kuzmin bevestigde echter dat zijn land enkele uren voordat de maatregel werd aangenomen, al  had besloten de raad niet langer te dienen.

Stukken op een schaakbord

"Wat we zien is een poging van de VS om zijn dominante positie en totale controle te behouden, om zijn poging tot kolonialisme op het gebied van mensenrechten voort te zetten," verklaarde Kuzmin, zoals geciteerd door Al Jazeera.

Foto: Amerikaanse troepen in Polen in maart 2022 na de Russische invasie in Oekraïne.

Je kunt me niet ontslaan; ik neem ontslag

Volgens The New York Times antwoordde de Britse vertegenwoordiger Barbara Woodward dat Rusland zich gedroeg als iemand die probeert een baan op te zeggen waarvoor hij of zij al ontslagen is.

'Historisch'

De Amerikaanse ambassadeur Linda Thomas-Greenfield noemde het besluit een belangrijk en historisch moment. "We hebben ervoor gezorgd dat een hardnekkige en flagrante schender van de mensenrechten geen leidende positie zal mogen bekleden bij de VN op het gebied van mensenrechten."

‘Een signaal van verantwoording’

"Het zeldzame besluit dat deze Vergadering vandaag heeft genomen, zendt een sterk signaal van verantwoording en zal hopelijk meer schendingen van de mensenrechten helpen voorkomen en ontmoedigen," aldus ambassadeur Olof Skoog, hoofd van de EU-delegatie.

Hoe de VN uit de as van WOII ontstond

De Verenigde Naties zijn in 1945 opgericht, gedeeltelijk vanuit de gedachte dat ze na de Tweede Wereldoorlog moesten instaan voor de wereldvrede. Daarom heeft de VN-Veiligheidsraad vijf permanente leden: de landen die destijds tegen de Asmogendheden hebben gevochten. Het zijn de Verenigde Staten, Rusland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en China.

Rusland werd zelfs tijdens de Koude Oorlog niet weggestemd

De schorsing van Rusland uit de VN-Mensenrechtenraad is de eerste keer dat een permanent lid uit een van de organen van de Verenigde Naties is geschorst. Dat gebeurde zelfs niet op de meest kritieke momenten van de Koude Oorlog.

Een precedent: al-Qadhafi

Het enige andere land dat ooit in de Mensenrechtenraad uit zijn rechten is ontzet, was Libië in 2011. Dat gebeurde na de onderdrukking van protesten tegen Moammar al-Qadhafi, die later werd afgezet.

Foto: Poetin en al-Qadhafi in 2008 in Moskou

Nog altijd een zitje aan de tafel

Volgens The New York Times blijft Rusland lid van de raad, maar kan het geen resoluties voorstellen, amendementen indienen of de raad toespreken, behalve bij besprekingen over situaties waarbij het direct betrokken is.

Geschorst tot 2023

De schorsing blijft van kracht tot de Algemene Vergadering beslist om ze op te heffen, of tot eind 2023, wanneer de termijn van Rusland als lid afloopt.

Más para ti