Lego wordt genderneutraal
Lego is leuk speelgoed voor ALLE kinderen
Lego wil afscheid nemen van stereotypen
Een onderzoek in zeven verschillende landen
Is creativiteit gendergebonden?
Ouders definiëren creativiteit onbewust anders voor jongens en meisjes
Meerderheid kinderen eens met aparte genderrollen
Ouders stimuleren meisjes eerder om te bakken en te dansen....
… en jongens om aan sport te doen
Maar... meisjes willen MEER creatieve speelmogelijkheden
Meisjes zijn ruimdenkender over genderrollen
Meisjes krijgen weinig kansen om te sleutelen en repareren
Jongens vrezen uitgelachen te worden voor 'meisjesspeelgoed'
Ouders maken zich zorgen als hun zoon meisjesspeelgoed leuk vindt...
... maar niet zo zeer als hun dochter van 'jongensspeelgoed' houdt
Jongens staan meer onder druk om te voldoen aan normen
Genderstereotypen hebben invloed op alle kinderen
Speelgoed beïnvloedt je toekomstige loopbaan
Ouders hebben diep verankerde stereotypen
De maatschappij houdt meisjes tegen
Meisjes lopen een achterstand op door niet met bouwspeelgoed te spelen
Bouwspeelgoed biedt vaardigheden voor diverse loopbanen
Lego was eerst heel genderneutraal
Lego gaf toe aan genderstereotypen...
Speelgoed is slechts het begin...
Één stap in het uitbannen van stereotypen
Zo ruimdenkend mogelijk blijven
Entertainment
Lego wil af van stereotypen voor jongens en meisjes
(1/27)
Lego wordt genderneutraal

Lego kondigde onlangs aan dat het aan de slag zou gaan om genderstereotypen uit zijn merk te verwijderen.

Foto: Unsplash door hello-i-m-nik

Entertainment
Lego wil af van stereotypen voor jongens en meisjes
(2/27)
Lego is leuk speelgoed voor ALLE kinderen

Dit betekent dat het Deense bedrijf terugkeert naar zijn wortels en niet langer op jongens of meisjes gerichte speelgoedsets op de markt zal brengen. Al het door Lego geproduceerde speelgoed zal genderneutraal zijn.

Entertainment
Lego wil af van stereotypen voor jongens en meisjes
(3/27)
Lego wil afscheid nemen van stereotypen

Lego bracht in oktober 2021 een verklaring uit over zijn beslissing: "We stuiten nog steeds op eeuwenoude stereotypen die bepaalde activiteiten bestempelen als alleen maar geschikt voor een bepaald geslacht / gender. Lego vindt dat het "de taak [heeft] om een bijdrage te leveren" aan verandering van die stereotypen.

(Op de foto, de CMO en woordvoerder van Lego, Julia Goldin)

Entertainment
Lego wil af van stereotypen voor jongens en meisjes
(4/27)
Een onderzoek in zeven verschillende landen

Het Deense Lego-bedrijf is een van de machtigste speelgoedbedrijven ter wereld. Volgens NPR nam het bedrijf na een onderzoek bij bijna 7000 kinderen en hun ouders in zeven verschillende landen (de VS, China, Japan, Polen, Rusland, Tsjechië en het VK) het besluit om genderstereotypen te schrappen.

Foto: Unsplash door Neobrand

Entertainment
Lego wil af van stereotypen voor jongens en meisjes
(5/27)
Is creativiteit gendergebonden?

Doel van het onderzoek, uitgevoerd door Lego in samenwerking met het Geena Davis Institute on Gender in Media (een onderzoeksorganisatie die pleit voor gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen), was te ontdekken of ouders en kinderen creativiteit als gendergebonden zien.

Foto: Unsplash door Amelie Mourichon

Entertainment
Lego wil af van stereotypen voor jongens en meisjes
(6/27)
Ouders definiëren creativiteit onbewust anders voor jongens en meisjes

Om dit te onderzoeken, liet Lego ouders de helft van een vragenlijst invullen waarna hun kinderen, in de leeftijd van 6 tot 14 jaar, de rest invulden. Lego's idee was om te testen "op impliciete vooroordelen bij hoe ouders creativiteit anders definiëren voor zonen en dochters."

Foto: Pixabay

Entertainment
Lego wil af van stereotypen voor jongens en meisjes
(7/27)
Meerderheid kinderen eens met aparte genderrollen

De resultaten van het onderzoek van Lego laten opvallend traditionele ideeën zien. Volgens het onderzoek, weergegeven op nieuwssite TheConversation.com, was 78% van de jongens en 73% van de meisjes in de zeven onderzochte landen het eens met deze stelling: "het is goed om jongens te leren jongens te zijn en meisjes te leren meisjes te zijn."

Entertainment
Lego wil af van stereotypen voor jongens en meisjes
(8/27)
Ouders stimuleren meisjes eerder om te bakken en te dansen....

Het lijkt erop dat ouders de grootste oorzaak zijn van het doorgeven van dergelijke traditionele denkpatronen. Het Lego-onderzoek constateerde dat ouders "meisjes bijna vijf keer vaker stimuleren om mee te doen aan activiteiten zoals dansen en verkleden (ten opzichte van jongens) en meer dan drie keer vaker om te koken en bakken," zo vatte NPR het samen.

Entertainment
Lego wil af van stereotypen voor jongens en meisjes
(9/27)
… en jongens om aan sport te doen

Uit het Lego-onderzoek bleek ook dat ouders "jongens vier keer vaker aansporen om aan sport te doen en meer dan twee keer vaker voor programmeerspeelgoed."

Foto: Unsplash door Nicole Green

Entertainment
Lego wil af van stereotypen voor jongens en meisjes
(10/27)
Maar... meisjes willen MEER creatieve speelmogelijkheden

De studie toonde aan dat meisjes meer verschillende creatieve spelmogelijkheden willen proberen dan de maatschappij en hun ouders hen normaal gesproken aanmoedigen.

Entertainment
Lego wil af van stereotypen voor jongens en meisjes
(11/27)
Meisjes zijn ruimdenkender over genderrollen

Uit het onderzoek bleek dat 82% van de meisjes het goed vindt dat jongens aan ballet doen en dat meisjes voetballen. Bij jongens is de weerstand iets groter: slechts 71% van de jongens is het met de bovenstaande uitspraak eens.

Entertainment
Lego wil af van stereotypen voor jongens en meisjes
(12/27)
Meisjes krijgen weinig kansen om te sleutelen en repareren

Meisjes krijgen bij het spelen vaak niet genoeg de gelegenheid om te sleutelen en dingen te repareren, wat hun kansen beïnvloedt om belangstelling te krijgen voor technische vakken (wetenschap, technologie, techniek en wiskunde).

Entertainment
Lego wil af van stereotypen voor jongens en meisjes
(13/27)
Jongens vrezen uitgelachen te worden voor 'meisjesspeelgoed'

Ook jongens hebben last van genderstereotypering. Het Lego-onderzoek liet zien dat 71% van de jongens bang was om uitgelachen of gepest te worden omdat ze met zogenaamd 'meisjesspeelgoed' zouden spelen.

Entertainment
Lego wil af van stereotypen voor jongens en meisjes
(14/27)
Ouders maken zich zorgen als hun zoon meisjesspeelgoed leuk vindt...

Dit was ook een opvallende zorg voor veel ouders, waarbij 54% van de ouders zich zorgen maakte dat hun zonen gepest zouden worden als ze met zogenaamd meisjesspeelgoed speelden.

Entertainment
Lego wil af van stereotypen voor jongens en meisjes
(15/27)
... maar niet zo zeer als hun dochter van 'jongensspeelgoed' houdt

Slechts 26% van de ondervraagde ouders maakt zich zorgen over het feit dat hun dochters met jongensspeelgoed spelen.

Entertainment
Lego wil af van stereotypen voor jongens en meisjes
(16/27)
Jongens staan meer onder druk om te voldoen aan normen

De resultaten van het Lego-onderzoek wijzen erop dat (in het geval van creatieve activiteiten) jongens meer onder druk staan om te voldoen aan genderrollen en -normen dan meisjes.

Foto: Pixabay

Entertainment
Lego wil af van stereotypen voor jongens en meisjes
(17/27)
Genderstereotypen hebben invloed op alle kinderen

Het is echter mogelijk dat de meningen en vooroordelen van vrienden en familie ook de meisjes tegenhouden om echt veel met jongensspeelgoed te spelen. Ongetwijfeld betalen alle kinderen de prijs voor genderspecifiek speelgoed.

Entertainment
Lego wil af van stereotypen voor jongens en meisjes
(18/27)
Speelgoed beïnvloedt je toekomstige loopbaan

Onderzoekers stellen al jaren dat genderstereotypen een grote invloed hebben op de creatieve ontwikkeling van kinderen en zelfs hun toekomstige loopbaan kunnen beïnvloeden.

Foto: kerstcatalogus van Sears uit 1942

Entertainment
Lego wil af van stereotypen voor jongens en meisjes
(19/27)
Ouders hebben diep verankerde stereotypen

Volgens NPR meldde het Geena Davis Instituut dat "ouders bij 'wetenschappers' zes keer vaker denken aan mannen dan aan vrouwen en bij 'ingenieurs' acht keer vaker aan mannen dan aan vrouwen."

Entertainment
Lego wil af van stereotypen voor jongens en meisjes
(20/27)
De maatschappij houdt meisjes tegen

Daarom concludeerde Lego uit zijn onderzoek dat "meisjes zich tegenwoordig steeds zelfverzekerder voelen om aan allerlei vormen van spel en creatieve activiteiten deel te nemen, maar dat ze nog steeds worden tegengehouden door ingebakken maatschappelijke stereotypen als ze ouder worden."

Foto: Pixabay

Entertainment
Lego wil af van stereotypen voor jongens en meisjes
(21/27)
Meisjes lopen een achterstand op door niet met bouwspeelgoed te spelen

Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat meisjes een achterstand oplopen doordat ze niet voldoende mogelijkheden hebben om met bouwspeelgoed te spelen.

Entertainment
Lego wil af van stereotypen voor jongens en meisjes
(22/27)
Bouwspeelgoed biedt vaardigheden voor diverse loopbanen

"Meisjes missen kansen om ruimtelijke vaardigheden en mechanisch redeneervermogen te ontwikkelen die nodig zijn voor loopbanen op het gebied van wetenschap, technologie, techniek en wiskunde," aldus TheConversation.com. Het zijn "terreinen waarop vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn."

Foto: Unsplash door Jackson Simmer

Entertainment
Lego wil af van stereotypen voor jongens en meisjes
(23/27)
Lego was eerst heel genderneutraal

Lego zet ongetwijfeld een stap in de goede richting, al is het interessant te zien dat dit überhaupt nodig is. Als Lego trouw was gebleven aan zijn oorsprong, zou het aanvankelijk zijn speelgoed nooit op gender hebben afgestemd. In de jaren 80 waren de advertenties voor Lego heel genderneutraal.

Entertainment
Lego wil af van stereotypen voor jongens en meisjes
(24/27)
Lego gaf toe aan genderstereotypen...

Toch gaf het Deense bedrijf uiteindelijk toe aan de trend die in de jaren 70 begon. Volgens TheConversation.com werd speelgoed "steeds meer en strikter afgebakend volgens genderbinaire lijnen".

Foto: Lego.com

Entertainment
Lego wil af van stereotypen voor jongens en meisjes
(25/27)
Speelgoed is slechts het begin...

De strijd tegen genderstereotypen gaat veel dieper dan alleen speelgoed. Kinderen krijgen ook ook genderrollen voorgeschoteld in de boeken die ze lezen, de tv-programma's waar ze naar kijken, en natuurlijk van de mensen die ze elke dag om zich heen zien: hun ouders en opvoeders.

Entertainment
Lego wil af van stereotypen voor jongens en meisjes
(26/27)
Één stap in het uitbannen van stereotypen

Het verminderen van het gendergebonden karakter van speelgoed en van de manier waarop speelgoed op de markt wordt gebracht is slechts één stap die genomen wordt om mogelijk schadelijke genderstereotypen in de kinderjaren te voorkomen.

Entertainment
Lego wil af van stereotypen voor jongens en meisjes
(27/27)
Zo ruimdenkend mogelijk blijven

Het is belangrijk om preventief te werk te gaan, zeggen de onderzoekers, want als stereotypen en opvattingen over gender eenmaal in de geest van een kind verankerd zijn, is dit nog maar moeilijk te veranderen.

Foto: Unsplash door hello-i-m-nik

Más para ti