Kernenergie: gaat dat onze klimaatproblemen oplossen?

Rutte IV wil kernenergie
In 2030 is de schade door klimaatverandering niet meer terug te draaien
Denk aan Tsjernobyl
Efficiënter dan zonne- of windenergie?
Toerisme in Tsjernobyl
Kernreactoren in Brazilië, Kenia en Indonesië
Het VK sluit zich aan bij de VS
Frankrijk en Tsjechië, de nucleaire alliantie van de EU
Duitsland houdt kernenergie tegen
China's nucleaire toekomst
Een nieuw soort kernenergie
Oude kolencentrales, nieuwe kerncentrales
Straling blijft duizenden jaren
Fukushima als waarschuwing
Een lange weg voor een schonere toekomst
Het debat gaat verder
Rutte IV wil kernenergie

Het nieuwe kabinet van Nederland heeft in haar regeerakkoord bepaald dat er meer kernenergie opgewekt zou moeten worden. Dit zou het land helpen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en duurzame energie op te wekken. Maar is kernenergie wel zo duurzaam?

In 2030 is de schade door klimaatverandering niet meer terug te draaien

Veel landen proberen hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen tegen 2030, het jaar dat door de VN is vastgesteld als het moment waarop de schade van klimaatverandering onomkeerbaar zal worden. Sommigen bekijken of kernenergie een goed alternatief kan zijn om de schadelijke uitstoot te verminderen.

Denk aan Tsjernobyl

Wanneer mensen het onderwerp kernenergie ter sprake brengen, komen rampen als Tsjernobyl of Fukushima voor de geest, vooral in de afgelopen jaren waarin HBO een veelgeprezen miniserie heeft gemaakt op basis van de kernramp in Tsjernobyl.

Efficiënter dan zonne- of windenergie?

Voorstanders van kernenergie beweren dat dit een efficiëntere energiebron is dan de zon of de wind. Ze zeggen ook dat kerncentrales van vitaal belang kunnen zijn om onze afhankelijkheid van steenkool en fossiele brandstoffen, die veel meer broeikasgassen genereren, te verminderen.

(Op de foto een gigantische beer die reclame maakt voor kernenergie tijdens de COP 26 in Glasgow)

Toerisme in Tsjernobyl

Aanhangers van kernenergie stellen ook dat rampen als Tsjernobyl sterk overdreven zijn. Mensen kunnen nu met minimaal risico bepaalde gebieden rond de verlaten kerncentrale en de nabijgelegen spookstad Pripyat bezoeken, geven ze als argument.

Kernreactoren in Brazilië, Kenia en Indonesië

Op COP 26 kondigden de Verenigde Staten een plan aan om 25 miljoen dollar te investeren in de bouw van kernreactoren in ontwikkelingslanden als Brazilië, Kenia en Indonesië.

De speciale klimaatgezant van de VS, John Kerry, is hier te zien tijdens COP 26 in Glasgow, Schotland.

Het VK sluit zich aan bij de VS

Groot-Brittannië sluit zich aan bij de VS. Het VK onthulde op de conferentie een plan om het equivalent van meer dan 330 miljoen US dollar te investeren in modulaire kernreactoren. Op die manier wil het sneller op nul gasemissies uitkomen.

Frankrijk en Tsjechië, de nucleaire alliantie van de EU

De Europese Unie is verdeeld over kernenergie. Frankrijk, Tsjechië en een paar andere lidstaten ondertekenden een verklaring waarin staat dat "als Europa de klimaatoorlog wil winnen, het kernenergie nodig heeft. Het is een essentiële en betrouwbare hulpbron voor iedereen om een koolstofarme toekomst veilig te stellen."

Duitsland houdt kernenergie tegen

Ondertussen leidt Duitsland het anti-nucleaire initiatief binnen de EU en verwacht het kernenergie eind 2022 zelfs volledig uit te faseren. Deze foto is van een kerncentrale in Nedersaksen, die eind 2021 moet sluiten.

China's nucleaire toekomst

Bloomberg meldt dat China verwacht in de komende 15 jaar 150 nieuwe kernreactoren te bouwen als onderdeel van hun plan om de broeikasgassen te verminderen. Momenteel heeft het land slechts 35 reactoren.

Een nieuw soort kernenergie

Het Amerikaanse bedrijf NuScale presenteerde tijdens COP 26 een nieuw soort reactor die veiliger en goedkoper zou zijn dan wat er nu in kerncentrales te vinden is.

(Foto: Lenka Kollar van NuScale)

Oude kolencentrales, nieuwe kerncentrales

Andere presentaties op COP 26 stelden voor om oude kolencentrales om te bouwen tot modulaire kerncentrales. Dit zou de overgang van fossiele energie naar iets schoners vergemakkelijken, aldus de presentatoren.

Straling blijft duizenden jaren

Critici van kernenergie wijzen erop dat deze energiebron afval produceert dat duizenden jaren radioactief kan blijven. Bovendien kunnen mensen die eraan worden blootgesteld kanker krijgen.

Fukushima als waarschuwing

Ze beweren dat, hoeveel veiligheidsmaatregelen er ook worden genomen, er altijd een risico is dat incidenten zoals die in de Japanse kerncentrale van Fukushima in 2011 opnieuw kunnen gebeuren.

Een lange weg voor een schonere toekomst

TIME magazine vroeg Sergey Paltsev, adjunct-directeur van het MIT Joint Program on the Science and Policy of Global Change, wat hij dacht over kernenergie. Hoewel hij vindt dat het zich nog steeds moet bewijzen als schoon, veilig en kosteneffectief, zegt Paltsev dat kernenergie "serieus moet worden genomen" als het gaat om de strijd tegen klimaatverandering.

Het debat gaat verder

Het debat over de vraag of kernenergie als groene energie moet worden meegeteld, duurt voort. Toch is er niet veel tijd over om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

Más para ti