Een aloude vraag: Is de ziel onsterfelijk?
Wat is een ziel?
De ziel of het bewustzijn
De Orch-OR-theorie
Roger Penrose
Nobelprijs voor Natuurkunde in 2020
Bevriend met Stephen Hawking
Stuart Hameroff
Een theorie die getest moet worden
Ondersteuning van de Orch-OR-theorie
Een kwantumbenadering
Het bewustzijn is een trillende golf
De hersenen als een kwantumcomputer
De veel-werelden-interpretatie van Everett
We are the reality
Een nieuwe manier om de hersenen te begrijpen
Wat gebeurt er in het neuron?
Is de ziel dan onsterfelijk?
Informatie blijft behouden
Een intrigerende maar onbewezen theorie
Ciencia y salud
Is de ziel onsterfelijk? Misschien heeft de wetenschap het antwoord
(1/20)
Een aloude vraag: Is de ziel onsterfelijk?

Het is een van de oudste vragen allertijden: is de menselijke ziel onsterfelijk of niet? Van oudsher hebben filosofie, wetenschap en godsdienst op de een of andere manier geprobeerd het juiste antwoord te geven, zonder ooit tot een absolute waarheid te zijn gekomen, waardoor de vraag open blijft voor vele interpretaties, afhankelijk van iemands geloofsovertuiging.

Ciencia y salud
Is de ziel onsterfelijk? Misschien heeft de wetenschap het antwoord
(2/20)
Wat is een ziel?

Laten we echter eerst proberen te begrijpen wat men met ziel bedoelt. Het Latijnse woord voor ziel, anima, is verwant met het Griekse ànemos, dat 'adem' of 'wind' betekent. In veel spirituele en religieuze tradities is de ziel de 'essentie', 'geest' of 'ik' van de persoonlijkheid.

Foto: Pixabay

Ciencia y salud
Is de ziel onsterfelijk? Misschien heeft de wetenschap het antwoord
(3/20)
De ziel of het bewustzijn

In meer recente tijden wordt de ziel echter opgevat als dat deel van het denkende zelf, dat net als het verstand of het bewustzijn, tot de grootste mysteries van de verschillende takken van wetenschap behoort. Toch werd enkele jaren geleden in samenwerking met een groot natuurkundige van onze tijd een nieuwe theorie ontwikkeld, die licht op deze zaak moet werpen.

Foto: Pixabay

Ciencia y salud
Is de ziel onsterfelijk? Misschien heeft de wetenschap het antwoord
(4/20)
De Orch-OR-theorie

De theorie voor het onderzoek naar bewustzijn en dus de ziel heet 'Orch-OR' (wat staat voor 'ORCHestrated Objective Reduction') en werd in de jaren 90 ontwikkeld door de natuurkundigen Roger Penrose (foto) en Stuart Hameroff. Het is gebaseerd op het idee dat bewustzijn ontstaat binnen de neuronen en niet door interacties tussen die neuronen.

Ciencia y salud
Is de ziel onsterfelijk? Misschien heeft de wetenschap het antwoord
(5/20)
Roger Penrose

Voor we ons verdiepen in deze intrigerende theorie die ons meer over onze ziel zou kunnen onthullen, is het goed om te weten dat Roger Penrose een vooraanstaand wiskundige, natuurkundige en kosmoloog is, die in 2020 de Nobelprijs voor Natuurkunde ontving.

Ciencia y salud
Is de ziel onsterfelijk? Misschien heeft de wetenschap het antwoord
(6/20)
Nobelprijs voor Natuurkunde in 2020

Penrose behaalde een van de hoogste onderscheidingen in de wetenschap voor zijn werk over zwarte gaten. Tot zijn bijdragen behoort de ontdekking dat de vorming van zwarte gaten een gevolg is van de Einsteins algemene relativiteitstheorie.

Ciencia y salud
Is de ziel onsterfelijk? Misschien heeft de wetenschap het antwoord
(7/20)
Bevriend met Stephen Hawking

Ook werkte Roger Penrose in Cambridge lange tijd samen met een andere grote natuurkundige die ons een paar jaar geleden heeft verlaten: Stephen Hawking. Met hem ontwikkelde hij enkele theorieën over zwarte gaten en de gravitationele singulariteit.

Ciencia y salud
Is de ziel onsterfelijk? Misschien heeft de wetenschap het antwoord
(8/20)
Stuart Hameroff

De andere theoreticus die ons wil uitleggen wat de ziel is en of ze onsterfelijk is, is Stuart Hameroff, een anesthesioloog en docent aan de Universiteit van Arizona in de Verenigde Staten.

Foto: Wikipedia

Ciencia y salud
Is de ziel onsterfelijk? Misschien heeft de wetenschap het antwoord
(9/20)
Een theorie die getest moet worden

Opgemerkt moet worden dat 'Orch-OR' op dit moment nog slechts een theorie is, maar dat men meent dat hij toetsbaar is en dat er projecten worden opgezet om hem te testen en de geldigheid ervan te bevestigen.

Ciencia y salud
Is de ziel onsterfelijk? Misschien heeft de wetenschap het antwoord
(10/20)
Ondersteuning van de Orch-OR-theorie

De basis van de door Penrose en Hameroff ontwikkelde Orch-OR-theorie is het idee dat de hersenen misschien niet door algoritmen bestuurd worden, zodat hun fysische eigenschappen niet door traditionele wiskundige formalismen bepaald worden, maar door de intrigerende (en soms merkwaardige) principes van de kwantummechanica kunnen worden verklaard.

Foto: Pixabay

Ciencia y salud
Is de ziel onsterfelijk? Misschien heeft de wetenschap het antwoord
(11/20)
Een kwantumbenadering

De twee auteurs van de theorie hebben hun kennis gecombineerd: enerzijds wil Hameroff de biologische component van bewustzijn bestuderen. Volgens Hameroff bestaat de hoofdstructuur van het bewustzijn uit de microtubuli in de hersenen. Aan de andere kant hebben we de natuurkundige Penrose die een kwantumbenadering inbrengt.

Ciencia y salud
Is de ziel onsterfelijk? Misschien heeft de wetenschap het antwoord
(12/20)
Het bewustzijn is een trillende golf

Volgens de Orch-OR-theorie is het bewustzijn een trillende golf in het universum van subatomaire deeltjes (kwantumfysica is deeltjesfysica) en fungeren de microtubuli als ware kwantumcomputers, die deze trillingen omzetten in bruikbare informatie.

Ciencia y salud
Is de ziel onsterfelijk? Misschien heeft de wetenschap het antwoord
(13/20)
De hersenen als een kwantumcomputer

Een kwantumcomputer werkt anders dan een gewone computer. Een gewone computer verwerkt informatie in de vorm van bits, nul of één, terwijl een kwantumcomputer qubits verwerkt, die tegelijkertijd nul en één kunnen zijn, waardoor kwantumsuperpositie ontstaat, een paradox die moeilijk te bevatten is voor ons klassieke mechanische verstand.

Foto: Pixabay

Ciencia y salud
Is de ziel onsterfelijk? Misschien heeft de wetenschap het antwoord
(14/20)
De veel-werelden-interpretatie van Everett

Deze superpositie van toestanden zou de meting of de waarneming kunnen zijn, in dit geval van het bewustzijn. Hier is een voorbeeld om beter te begrijpen waar we het over hebben: volgens sommige theoretische natuurkundigen wordt, wanneer iemand besluit een appel of een peer te eten, op het moment van de beslissing (bijv. voor de appel) de peer door die uitkomst losgekoppeld en blijft hij afzonderlijk bestaan in een andere wereld. (De veel-werelden-interpretatie van Everett).

Foto: Pixabay

Ciencia y salud
Is de ziel onsterfelijk? Misschien heeft de wetenschap het antwoord
(15/20)
We are the reality

Volgens de Orch-OR-theorie daarentegen wordt de niet gekozen uitkomst, dus de peer, losgemaakt, maar belandt hij in een onstabiele situatie, zodat hij na een tijdje ten onder gaat. Dit levert twee conclusies op: volgens de aanhangers van de veel-werelden-interpretatie van Everett zijn er vele andere werelden, maar slechts één heeft een bewustzijn (de wereld waarin wij bewust zijn), en dat is een volstrekt willekeurig feit. Volgens Penrose en Hameroff daarentegen zijn wij de enige werkelijkheid, want alternatieve werkelijkheden gaan ten onder omdat ze onstabiel zijn.

Foto: Wikipedia

Ciencia y salud
Is de ziel onsterfelijk? Misschien heeft de wetenschap het antwoord
(16/20)
Een nieuwe manier om de hersenen te begrijpen

Dit kwantumdenken wordt dan overgebracht op de hersenen, waar het bewustzijn eerder werd beschouwd als een reeks verbindingen tussen neuronen die functioneren als een gewone computer. Maar volgens Hameroff is het "een belediging voor het neuron zelf als je de hersencel - het neuron - beschouwt als een schakelaar die uit of aan gaat".

Foto: Pixabay

Ciencia y salud
Is de ziel onsterfelijk? Misschien heeft de wetenschap het antwoord
(17/20)
Wat gebeurt er in het neuron?

Zoals de Amerikaanse hoogleraar al zei: "Denk eens in, een enkele cel als het pantoffeldiertje kan zwemmen, voedsel en een partner vinden, paren en kan leren. Als een eenvoudige pantoffeldiertje zo intelligent kan zijn, hoe kan een neuron dan zo dom zijn? Is het werkelijk een kwestie van aan- of uitzetten? Ik denk dat deze wetenschappers geen rekening houden met wat er zich binnenin het neuron afspeelt."

Foto: Pixabay

Ciencia y salud
Is de ziel onsterfelijk? Misschien heeft de wetenschap het antwoord
(18/20)
Is de ziel dan onsterfelijk?

Op dit punt aangekomen is de terechte vraag echter: hoe kan de ziel, ofwel het bewustzijn, in dit verband onsterfelijk zijn? Hier is het antwoord volgens de Orch-OR-theorie.

Foto: Pixabay

Ciencia y salud
Is de ziel onsterfelijk? Misschien heeft de wetenschap het antwoord
(19/20)
Informatie blijft behouden

In de toestand voorafgaand aan de dood verliezen de microtubuli volgens deze theorie hun kwantumtoestand, maar behouden ze de informatie die ze bevatten. Volgens Hameroff "stopt het hart met kloppen, het bloed stroomt niet langer, en de microtubuli verliezen hun kwantumtoestand. Maar de kwantuminformatie in de microtubuli wordt niet vernietigd, ze kan niet vernietigd worden, ze verspreidt zich gewoon en lost op in het universum. "

Foto: Pixabay

Ciencia y salud
Is de ziel onsterfelijk? Misschien heeft de wetenschap het antwoord
(20/20)
Een intrigerende maar onbewezen theorie

Dit is uiteraard slechts één van de vele interessante theorieën die een verklaring proberen te geven voor wat bewustzijn is en of het ook werkelijk informatie van een mensenleven kan behouden. Het is echter belangrijk op te merken dat het een theorie blijft die nog niet door de wetenschap is bewezen.

Más para ti