Nóg een reden om een mondkapje op te zetten...
Blauwe maskers maken indruk op de dames
Vroeger was dat anders
Ook een stoffen masker maakt je knapper
Elk mondkapje is beter dan niks
Het onderzoek: mannen beoordelen met en zonder masker
Er werden 40 mannelijke gezichten gebruikt
Waarom maakt een masker je knapper?
'Onaantrekkelijke' gezichten bedekt
We associëren maskers met medische professionals
Maskers stellen ons gerust
Maskers zijn gewoon geworden
Vroeger maakten ze ons zenuwachtig
We vermijden mensen met maskers niet meer
Maskers zijn geen afknappers meer
De pandemie heeft onze psychologie veranderd
We zoeken onbewust de meest gezonde partner uit
Iemand die op zijn gezondheid let
Draag een mondkapje! Het maakt je knapper, blijkt uit onderzoek
(1/18)
Nóg een reden om een mondkapje op te zetten...

Op steeds meer plaatsen is een mondkapje niet meer verplicht, maar dat betekent niet dat je het maar achterwege moet laten. Er zijn verschillende redenen om een masker te blijven dragen, bijvoorbeeld om de kwetsbare mensen in je omgeving te beschermen. Maar wat dacht je van het volgende argument?

Draag een mondkapje! Het maakt je knapper, blijkt uit onderzoek
(2/18)
Blauwe maskers maken indruk op de dames

Volgens een recent onderzoek vinden vrouwen een man aantrekkelijker als hij een chirurgisch masker draagt. Uit een studie in het Cognitive Research Journal, uitgevoerd aan de Universiteit van Cardiff, bleek dat vrouwen mannen als knapper beoordeelden wanneer ze een blauw, medisch masker op hadden.

Draag een mondkapje! Het maakt je knapper, blijkt uit onderzoek
(3/18)
Vroeger was dat anders

Voordat de wereldwijde pandemie toesloeg, hadden onderzoekers door middel van enquêtes uitgevonden dat medische mondkapjes mensen minder aantrekkelijker maakten. Maar nu leidt hetzelfde onderzoek tot andere conclusies. Onze mentaliteit blijkt anders te zijn na de coronaviruspandemie.

Draag een mondkapje! Het maakt je knapper, blijkt uit onderzoek
(4/18)
Ook een stoffen masker maakt je knapper

De onderzoekers van de Universiteit van Cardiff zeggen dat "gezichten als het meest aantrekkelijk werden beschouwd wanneer ze medische maskers op hadden." Daarnaast werden ze als "aanzienlijk aantrekkelijker" beoordeeld wanneer ze stoffen maskers droegen.

Draag een mondkapje! Het maakt je knapper, blijkt uit onderzoek
(5/18)
Elk mondkapje is beter dan niks

Het minst aantrekkelijk, volgens dit onderzoek, waren mensen zonder mondkapje. Dus wat je ook opzet, een stoffen of een chirurgisch masker, het is altijd beter dan niets.

Draag een mondkapje! Het maakt je knapper, blijkt uit onderzoek
(6/18)
Het onderzoek: mannen beoordelen met en zonder masker

Hoe gingen de onderzoekers te werk? Ze vroegen een groep Britse vrouwen om te beoordelen hoe aantrekkelijk ze bepaalde mannelijke gezichten vonden. De vrouwen kregen verschillende mannen te zien, ofwel met een chirurgisch masker, ofwel een stoffen masker, een ander soort bedekking, of helemaal niets.

Draag een mondkapje! Het maakt je knapper, blijkt uit onderzoek
(7/18)
Er werden 40 mannelijke gezichten gebruikt

De onderzoekers gebruikten veertig mannelijke gezichten met verschillende etnische achtergronden die eerder al op basis van aantrekkingskracht gerangschikt waren. Voor de studie met de mondkapjes werden de twintig meest aantrekkelijke en de twintig minst aantrekkelijke mannelijke gezichten aan de vrouwen getoond.

Draag een mondkapje! Het maakt je knapper, blijkt uit onderzoek
(8/18)
Waarom maakt een masker je knapper?

Het resultaat van dit onderzoek geeft weliswaar aan dát vrouwen mannen met een masker aantrekkelijker vinden, maar niet waarom. De wetenschappers hebben daar echter wel hun ideeën over.

Draag een mondkapje! Het maakt je knapper, blijkt uit onderzoek
(9/18)
'Onaantrekkelijke' gezichten bedekt

De reden waarom we anderen aantrekkelijker vinden als ze een masker dragen, is niet alleen omdat mogelijke "onaantrekkelijke" gezichten door het mondkapje worden verborgen.

Draag een mondkapje! Het maakt je knapper, blijkt uit onderzoek
(10/18)
We associëren maskers met medische professionals

Dr. Michael Lewis, een van de onderzoekers in de genoemde studie, zegt dat we gezichten met maskers tegenwoordig als knapper beoordelen "omdat we gewend zijn aan [het beeld van] medici die blauwe maskers dragen. Nu associëren we [het blauwe mondkapje] met mensen in de zorg of medische beroepen."

Draag een mondkapje! Het maakt je knapper, blijkt uit onderzoek
(11/18)
Maskers stellen ons gerust

Lewis, een expert in de psychologie van gezichten en beeldvorming, legt dit nieuwe verschijnsel uit: "In een tijd waarin we ons kwetsbaar voelen, vinden we het dragen van medische maskers misschien geruststellend en hebben we dus positievere gevoelens jegens de drager."

Draag een mondkapje! Het maakt je knapper, blijkt uit onderzoek
(12/18)
Maskers zijn gewoon geworden

Het team van onderzoekers zegt dat we tegenwoordig anders denken over mensen die maskers dragen omdat we ze bijna twee jaar lang onafgebroken hebben gezien.

 

Draag een mondkapje! Het maakt je knapper, blijkt uit onderzoek
(13/18)
Vroeger maakten ze ons zenuwachtig

Bovendien associëren we een mondkapje niet meer met ziektes. Het is juist een symbool van het voorkómen van ziektes.

 

Draag een mondkapje! Het maakt je knapper, blijkt uit onderzoek
(14/18)
We vermijden mensen met maskers niet meer

"De resultaten druisen in tegen het pre-pandemische onderzoek waarbij... maskers mensen aan ziektes deden denken," zegt Dr. Lewis. "Ze gaven mensen toen het signaal dat de persoon [met het masker] vermeden zou moeten worden."

Draag een mondkapje! Het maakt je knapper, blijkt uit onderzoek
(15/18)
Maskers zijn geen afknappers meer

Dr. Lewis zegt dat we "een verschuiving in onze psychologie kunnen waarnemen.... Gezichtsmaskers fungeren niet langer als een signaal voor besmetting."

Draag een mondkapje! Het maakt je knapper, blijkt uit onderzoek
(16/18)
De pandemie heeft onze psychologie veranderd

Dr. Lewis legt uit dat de pandemie onze psychologie heeft veranderd. We krijgen nu een ander gevoel bij mensen die maskers dragen. "We denken we niet langer 'die persoon heeft een ziekte, ik moet wegblijven,'" zegt hij.

Draag een mondkapje! Het maakt je knapper, blijkt uit onderzoek
(17/18)
We zoeken onbewust de meest gezonde partner uit

Dr. Lewis zegt bovendien dat hier ook evolutionaire psychologie bij komt kijken. We kiezen onze partners onbewust op basis van biologische redenen. Onze natuurlijke neiging is om een gezonde partner te kiezen, vrij van ziekte.

Draag een mondkapje! Het maakt je knapper, blijkt uit onderzoek
(18/18)
Iemand die op zijn gezondheid let

Vóór de pandemie was een gezichtsmasker een grote afknapper: het wees op ziekte. Tegenwoordig is een masker echter een teken dat iemand op zijn gezondheid let.

Más para ti