De vorige keer sneuvelden de dinosauriërs
Een nieuwe massale uitsterving
Het is aan de gang
Wat is massale uitsterving?
Weekdieren
Diversiteit van dieren
Sinds 1500
Het is onze schuld
Het antropoceen
Landbouw
Great Acceleration
Dappere nieuwe wereld
Bijen en vlinders
Binnen één generatie
Meer dan honing
Het vlindereffect
Essentieel voor de bestuiving
Een ongemakkelijke waarheid
Land en grondstoffen
Wij hebben het vuur aangestoken
De tijd dringt
De zesde massale uitsterving komt misschien eerder dan gedacht
(1/21)
De vorige keer sneuvelden de dinosauriërs

De vijfde massale uitsterving vond 65 miljoen jaar geleden plaats toen een asteroïde de dinosauriërs van de aardbodem wegvaagde. Nu vrezen wetenschappers dat de zesde uitsterving misschien al begonnen is.

De zesde massale uitsterving komt misschien eerder dan gedacht
(2/21)
Een nieuwe massale uitsterving

Volgens een team onder leiding van Prof. Robert Cowie, van de Universiteit van Hawaï, wordt in een onderzoek dat gepubliceerd is in Biological Reviews gesteld dat het "steeds waarschijnlijker" is dat wij ons in de beginfase van een nieuwe massale uitsterving bevinden.

De zesde massale uitsterving komt misschien eerder dan gedacht
(3/21)
Het is aan de gang

"Ontkenning ervan is eenvoudigweg in strijd met de enorme hoeveelheid gegevens die zich snel opstapelen. Er is geen plaats meer voor scepsis en de vraag of het wel echt gebeurt", zo stelt het onderzoek dat door de nieuwswebsite Vice werd aangehaald.

De zesde massale uitsterving komt misschien eerder dan gedacht
(4/21)
Wat is massale uitsterving?

Er is sprake van een massale uitsterving wanneer ongeveer 70% van het dieren- en plantenleven ophoudt te bestaan. Het is dus een wereldwijde ramp waarbij de biodiversiteit en het ecosysteem in het gedrang komen.

De zesde massale uitsterving komt misschien eerder dan gedacht
(5/21)
Weekdieren

Het onderzoek van Cowie richt zich met name op ongewervelde dieren, meer bepaald op weekdieren. Het team achter dit onderzoek is van mening dat de IUCN (International Union for Conservation of Nature) onevenredig veel aandacht besteedt aan gewervelde dieren, zoals vogels en zoogdieren.

De zesde massale uitsterving komt misschien eerder dan gedacht
(6/21)
Diversiteit van dieren

"De IUCN heeft niet zomaar een fractie van ongewervelde dieren geëvalueerd. Het gaat om insecten, slakken, spinnen en schaaldieren die samen 95% van de diversiteit aan dieren uitmaken", vertelde Cowie aan Vice.

Beeld: Ed van Duijin / Unsplash

De zesde massale uitsterving komt misschien eerder dan gedacht
(7/21)
Sinds 1500

Uit het onderzoek van Cowie en zijn team blijkt dat er sinds 1500 ongeveer 7,5% tot 13% van de soorten verdwenen is, wat erop wijst dat wij op een massale uitsterving afstevenen.

Afgebeeld: Een Tasmaanse tijger (Thylacine) uit 1936 is uitgestorven verklaard en wordt tentoongesteld in het Australian Museum in Sydney.

De zesde massale uitsterving komt misschien eerder dan gedacht
(8/21)
Het is onze schuld

Mochten wij inderdaad op weg zijn naar de zesde massale uitsterving, dan zal het de eerste keer zijn dat de oorzaak daarvan aan het ingrijpen van een soort toe te schrijven is. In dit geval de mens.

De zesde massale uitsterving komt misschien eerder dan gedacht
(9/21)
Het antropoceen

Het effect van de mens op het milieu is zelfs zo enorm dat veel wetenschappers stellen dat wij in een nieuw geologisch tijdperk leven: het antropoceen. Dat begon toen de mens een significante invloed is gaan uitoefenen op de geologie en de ecosystemen van de aarde.

De zesde massale uitsterving komt misschien eerder dan gedacht
(10/21)
Landbouw

Tot nu toe blijft het antropoceen een hypothetisch gegeven. Sommigen beweren dat het begon toen de mens zich met de landbouw ging bezighouden zo'n 12.000 tot 15.000 jaar geleden.

De zesde massale uitsterving komt misschien eerder dan gedacht
(11/21)
Great Acceleration

Andere deskundigen brengen het antropoceen in verband met de zogenaamde Great Acceleration. Dat is de verbazingwekkende snelheid van de menselijke groei en het verbruik van grondstoffen die na de Tweede Wereldoorlog tot een hoogtepunt kwam.

De zesde massale uitsterving komt misschien eerder dan gedacht
(12/21)
Dappere nieuwe wereld

De wereld waarin onze grootouders geboren zijn, verschilt dan ook totaal van de wereld waarin wij nu leven.

De zesde massale uitsterving komt misschien eerder dan gedacht
(13/21)
Bijen en vlinders

Een goed voorbeeld van de naderende zesde massale uitsterving is de verdwijning van bijen en vlinders wereldwijd.

Beeld: Dmitry Grigoriev / Unsplash

De zesde massale uitsterving komt misschien eerder dan gedacht
(14/21)
Binnen één generatie

Volgens The Guardian is de hommelpopulatie in Europa en Noord-Amerika in slechts één generatie met meer dan 30% gedaald, wat wijst op massaal uitsterven.

Beeld: Annie Spratt / Unsplash

De zesde massale uitsterving komt misschien eerder dan gedacht
(15/21)
Meer dan honing

Het uitsterven van de hommelpopulatie heeft ook gevolgen voor de mens. De bijen zijn niet alleen verantwoordelijk voor de honing, maar bestuiven ook gewassen zoals tomaten en bessen. Zonder hen wordt er minder voedsel geproduceerd.

De zesde massale uitsterving komt misschien eerder dan gedacht
(16/21)
Het vlindereffect

National Geographic weet te melden dat ondertussen ook meer dan 450 soorten vlinders in het zuidwesten van de VS dreigen te verdwijnen.

Beeld: Ed van Dujin / Unsplash

De zesde massale uitsterving komt misschien eerder dan gedacht
(17/21)
Essentieel voor de bestuiving

Vlinders zijn bovendien van essentieel belang voor de bestuiving van veel planten en bloemen en hebben zo invloed op de voedselketen en het hele ecosysteem.

De zesde massale uitsterving komt misschien eerder dan gedacht
(18/21)
Een ongemakkelijke waarheid

De belangrijkste boosdoener voor de afname van het aantal bijen en vlinders is het warmere weer als gevolg van de klimaatverandering. De stijgende temperaturen veranderen vroegere habitat van deze soorten in iets onherbergzaams.

De zesde massale uitsterving komt misschien eerder dan gedacht
(19/21)
Land en grondstoffen

Hierbij is nog niet eens rekening gehouden met het buitensporige gebruik van land en grondstoffen, waardoor hele ecosystemen worden aangetast of ronduit vernietigd.

Afgebeeld: De gevolgen van ontbossing in het Amazonewoud.

De zesde massale uitsterving komt misschien eerder dan gedacht
(20/21)
Wij hebben het vuur aangestoken

De schade die de mens aan de planeet heeft toegebracht, is onomkeerbaar gebleken. Het zorgwekkendste is dat het, ondanks eindeloze initiatieven en topontmoetingen met de beste bedoelingen, tot op de dag van vandaag gewoon doorgaat.

De zesde massale uitsterving komt misschien eerder dan gedacht
(21/21)
De tijd dringt

Ondertussen begint de tijd te dringen om nog het kostbare evenwicht te behouden dat de mensheid al duizenden jaren in staat heeft gesteld te leven. Wie weet voor welke uitdagingen de volgende generatie zal komen te staan, als wij dat evenwicht eenmaal verloren hebben.

Más para ti