De wereld in onzekerheid
De Omikron-variant
Vaccinatie gaat stappen vooruit
Onherstelbare schade door corona?
Uitzonderlijke maatregelen door de overheid
Enorme staatsschuld
Gaan we terug naar normale activiteiten?
Is dat genoeg om te herstellen?
Er is nog steeds vertraging bij bedrijven
Consumenten hebben spaargeld over
Afhankelijk van productie in andere landen
Tekort aan bepaalde onderdelen
Inflatie en lage koopkracht
De economische oorlog tussen de VS en China
Europa te midden van een nieuwe Koude Oorlog
De opkomst van cryptovaluta
Crypto's zijn ongrijpbaar en volatiel
De klimaatafspraken van de COP 26
Een groenere manier van produceren en consumeren?
Thuiswerken en onthaasten
De eerste wereldwijde belasting
Sectoren met toekomst
Onzekerheid met veel kansen
De wereldeconomie in 2022: wordt het beter of slechter?
(1/23)
De wereld in onzekerheid

De wereldeconomie beleefde in 2020 een diepe recessie als gevolg van de beperkingen en lockdowns in de Covid-19-pandemie. Het jaar 2021 werd gekenmerkt door een lichte opleving maar ook door nieuwe onzekerheden. Welke kant gaat het in 2022 op? Economische groei of een terugval?

De wereldeconomie in 2022: wordt het beter of slechter?
(2/23)
De Omikron-variant

De eerste uitdaging voor de wereldeconomie heet Omikron. De Covid-variant blijkt minder agressief maar veel besmettelijker dan eerdere varianten. Besmettingen lopen in vele landen op tot recordhoogte en veel werknemers moeten in quarantaine. De bedrijvigheid in de komende maanden zal waarschijnlijk grotendeels afhangen van de ontwikkeling van de pandemie.

De wereldeconomie in 2022: wordt het beter of slechter?
(3/23)
Vaccinatie gaat stappen vooruit

De ontwikkeling van het Covid-19-vaccin geeft hoop dat de pandemie geleidelijk zal afnemen. Dat is goed nieuws voor zowel het zakenleven als voor de persoonlijke vrijheden van burgers.

De wereldeconomie in 2022: wordt het beter of slechter?
(4/23)
Onherstelbare schade door corona?

Lockdowns en andere beperkende maatregelen hebben ertoe geleid dat veel industrieën de afgelopen twee jaar tijdelijk of definitief hebben moeten sluiten. Denk aan toerisme, horeca, cultuur, sport en andere activiteiten waar mensen bediend worden en samenkomen. Miljoenen mensen in die sectoren zijn buitenspel komen te staan. Ze hopen op beterschap terwijl economieën worstelen om terug te keren naar het niveau van voor de crisis.

De wereldeconomie in 2022: wordt het beter of slechter?
(5/23)
Uitzonderlijke maatregelen door de overheid

Om de crisis tegen te gaan, hebben overheden drastische maatregelen genomen. Aan de ene kant steunen ze bedrijven die minder hebben kunnen verdienen door de coronacrisis. Aan de andere kant ontwikkelen ze grootschalige economische stimuleringsprogramma's, zoals de Amerikaanse president Biden heeft gedaan en zoals op Europees niveau in de zomer van 2020 ook is afgesproken.

De wereldeconomie in 2022: wordt het beter of slechter?
(6/23)
Enorme staatsschuld

Door deze extra uitgaven en de belastinginkomsten die ze mis hebben gelopen, is de staatsschuld in veel landen enorm verhoogd. Als de pandemie aanhoudt, hebben deze landen nog maar heel weinig ruimte om de economie overeind te houden.

De wereldeconomie in 2022: wordt het beter of slechter?
(7/23)
Gaan we terug naar normale activiteiten?

In 2022 zou het economische leven weer naar zijn normale activiteiten terug moeten keren. De meeste bedrijven zijn daar waarschijnlijk wel toe in staat, en dus kunnen regeringen stoppen met hun steunmaatregelingen (zoals leningen, arbeidstijdverkorting, enz.).

 

 

De wereldeconomie in 2022: wordt het beter of slechter?
(8/23)
Is dat genoeg om te herstellen?

De economie wordt echter al twee jaar kunstmatig in leven gehouden. Als we kijken naar de hoge staatsschulden en de problemen van kleinere of kwetsbare bedrijven, kan de wereldeconomie de schok dan nog wel opvangen?

De wereldeconomie in 2022: wordt het beter of slechter?
(9/23)
Er is nog steeds vertraging bij bedrijven

Hoe het ook zij, bedrijven zijn na twee jaar nog niet teruggekeerd naar hun normale activiteit. Zo zijn er in veel landen beperkingen zoals verplichte QR-codes en quarantaines die de activiteiten afremmen. Zal er een economische boom komen als ze allemaal weer honderd procent open gaan? Het is nu nog te vroeg om te oordelen.

De wereldeconomie in 2022: wordt het beter of slechter?
(10/23)
Consumenten hebben spaargeld over

Het is in elk geval wel een goed teken dat veel mensen enorm veel geld hebben kunnen sparen tijdens de crisis. Deze reserve zouden ze in de komende maanden uit moeten geven om eerdere verliezen in het bedrijfsleven gedeeltelijk te compenseren.

De wereldeconomie in 2022: wordt het beter of slechter?
(11/23)
Afhankelijk van productie in andere landen

De pandemie heeft het probleem van internationale afhankelijkheid blootgelegd. Het werd heel snel duidelijk dat veel landen onvoldoende maskers, ontsmettingsmiddelen en tests produceerden om de gezondheidscrisis voor hun eigen bevolking het hoofd te bieden. Westerse landen merkten dat ze afhankelijk waren van niet-Westerse producenten voor essentiële producten. Nu vragen beleidsmakers zich af of productieactiviteiten niet beter over de wereld verdeeld zouden moeten worden.

De wereldeconomie in 2022: wordt het beter of slechter?
(12/23)
Tekort aan bepaalde onderdelen

De huidige economische situatie wordt ook bepaald door tekorten, met name die van halfgeleiders. Het ontbreken van chips heeft een negatief effect op de productie in veel bedrijfstakken, met name in de auto-industrie. Een limiet op het aanbod in die sectoren kan de prijzen flink opdrijven.

De wereldeconomie in 2022: wordt het beter of slechter?
(13/23)
Inflatie en lage koopkracht

Over het algemeen is ook de hoge inflatie van de afgelopen jaren problematisch. Door schaarste in combinatie met massale steun door centrale banken, zijn valuta gedaald en prijzen als die van voedsel gestegen. De energieprijzen maken het eveneens erg moeilijk voor huishoudens. Hoe lager de koopkracht van consumenten, hoe slechter voor de economie.

De wereldeconomie in 2022: wordt het beter of slechter?
(14/23)
De economische oorlog tussen de VS en China

De wereldeconomie wordt steeds meer beïnvloed door de confrontatie tussen de twee economische grootmachten, de VS en China. De handelsoorlog tussen deze twee landen krijgt heeft een geopolitieke dimensie gekregen met conflicten in verschillende regio's, zoals Taiwan en Iran-Pakistan.

 

De wereldeconomie in 2022: wordt het beter of slechter?
(15/23)
Europa te midden van een nieuwe Koude Oorlog

Onder beleidsmakers en andere experts is de vrees toegenomen dat er een nieuwe Koude Oorlog zal komen. Niet alleen tussen de VS en China maar ook tussen de NAVO en Rusland. De vraag is: welke plaats zal Europa in deze nieuwe wereldorde innemen?

De wereldeconomie in 2022: wordt het beter of slechter?
(16/23)
De opkomst van cryptovaluta

Het financiële systeem maakt ingrijpende veranderingen door, onder andere vanwege de groei van cryptovaluta. Zelfs bedrijven als Facebook denken erover om hun eigen munt in te voeren.

De wereldeconomie in 2022: wordt het beter of slechter?
(17/23)
Crypto's zijn ongrijpbaar en volatiel

Cryptovaluta circuleren deels buiten het bereik van banken en overheden. Hun waarde fluctueert enorm. Dankzij crypto's wordt de financiële wereld niet alleen diverser maar ook onzekerder.

De wereldeconomie in 2022: wordt het beter of slechter?
(18/23)
De klimaatafspraken van de COP 26

De belangrijkste ontwikkeling voor de wereldeconomie zal de strijd tegen klimaatverandering zijn. Tijdens de COP 26-klimaattop in november 2021 kwamen internationale politieke en zakelijke leiders een reeks klimaatbeschermingsmaatregelen overeen (zoals de geleidelijke afschaffing van het gebruik van fossiele brandstoffen) die veel sectoren radicaal zullen veranderen.

De wereldeconomie in 2022: wordt het beter of slechter?
(19/23)
Een groenere manier van produceren en consumeren?

De pandemie heeft als neveneffect dat ze op duurzame wijze voor milieuvriendelijke praktijken heeft gezorgd. Er is bijvoorbeeld meer lokaal toerisme, waardoor de trein het voordeel heeft boven het vliegtuig.

 

De wereldeconomie in 2022: wordt het beter of slechter?
(20/23)
Thuiswerken en onthaasten

Daarnaast werken meer mensen vanuit huis en zijn er signalen in de bevolkingen van sommige landen dat ze een rustigere, eenvoudigere levensstijl willen. Dit zou goed uit kunnen pakken voor de ecologische nood waarin we verkeren.

De wereldeconomie in 2022: wordt het beter of slechter?
(21/23)
De eerste wereldwijde belasting

Een andere interessante ontwikkeling is de mogelijke invoering van een wereldwijde minimumbelasting voor bedrijven. Daardoor zou het moeilijker worden voor multinationals om belastingen te ontwijken door de eisen van het ene land tegen het andere uit te spelen.

De wereldeconomie in 2022: wordt het beter of slechter?
(22/23)
Sectoren met toekomst

Ten slotte zal de crisis de veranderingen die al plaatsvonden in de economie versnellen. De komende jaren zullen zich veelbelovende industrieën ontwikkelen zoals kunstmatige intelligentie, biotechnologie, maar ook activiteiten op het gebied van milieubehoud.

De wereldeconomie in 2022: wordt het beter of slechter?
(23/23)
Onzekerheid met veel kansen

Terugval en stagnatie door de Covid-crisis of het begin van een nieuw tijdperk? Niemand kan daar op dit moment over oordelen. De komende tijd wordt gekenmerkt door veel onzekerheden, maar ook door veel kansen.

Más para ti