De VS lijkt abortus niet langer te gaan beschermen
Een uitgelekt ontwerp van het Hooggerechtshof
Een conservatieve meerderheid
Abortusrechten onder vuur
De legalisering van abortus in de Verenigde Staten
Abortus, een controversieel onderwerp in de VS
Het document is echt
President Biden: basisrecht om te kunnen kiezen
Rechter Alito schreef de beruchte ontwerptekst
Abortusrecht staat niet in de Amerikaanse grondwet
Vier conservatieve rechters zijn het eens met Alito
Is het einde van legale abortus in zicht?
De juryleden kunnen hun stem nog wijzigen
Binnen twee maanden een definitieve uitspraak
Drie rechters zullen Roe zeker willen behouden
Een drastische verandering in vrouwenrechten
Vijftig jaar vooruitgang kan verloren gaan
Bepaalde staten zullen abortus verbieden
Internacional
50 jaar terug in de tijd: Gaat de Amerikaanse abortuswet sneuvelen?
(1/20)
De VS lijkt abortus niet langer te gaan beschermen

Het lijkt erop dat het Amerikaanse Hooggerechtshof van plan is om de Roe vs. Wade-beslissing uit 1973, die abortus in de Verenigde Staten legaliseerde, ongedaan te maken.

Internacional
50 jaar terug in de tijd: Gaat de Amerikaanse abortuswet sneuvelen?
(2/20)
Een uitgelekt ontwerp van het Hooggerechtshof

Dat bleek afgelopen week uit een ontwerpuitspraak van het Hof die door een anonieme bron gelekt was. Het lekken van informatie van het Hooggerechtshof is een zeldzame gebeurtenis.

Internacional
50 jaar terug in de tijd: Gaat de Amerikaanse abortuswet sneuvelen?
(3/20)
Een conservatieve meerderheid

Momenteel heeft het Hof een meerderheid van conservatieve rechters. Dat wil zeggen, rechters die op papier neutraal zijn maar die door conservatieve presidenten zijn aangesteld.

Internacional
50 jaar terug in de tijd: Gaat de Amerikaanse abortuswet sneuvelen?
(4/20)
Abortusrechten onder vuur

Volgens Politico is het ontwerpadvies niet alleen gericht tegen Roe vs. Wade, maar ook tegen de zaak Planned Parenthood vs. Casey uit 1992, waarin de abortusrechten destijds werden gehandhaafd.

Internacional
50 jaar terug in de tijd: Gaat de Amerikaanse abortuswet sneuvelen?
(5/20)
De legalisering van abortus in de Verenigde Staten

Roe vs. Wade stelde dat vrouwen vrij zijn om te kiezen voor een abortus voordat de foetus buiten de baarmoeder levensvatbaar is (tussen 24 en 28 weken zwangerschap).

Afgebeeld: Norma McCorvey (L), bekend als 'Jane Roe' uit de uitspraak van het Hooggerechtshof van 1973 waarin abortus werd gelegaliseerd, vergezeld van haar advocaat Gloria Allred.

Internacional
50 jaar terug in de tijd: Gaat de Amerikaanse abortuswet sneuvelen?
(6/20)
Abortus, een controversieel onderwerp in de VS

Het nieuws heeft de natie geschokt. De kwestie van abortus is misschien wel de meest controversiële kwestie in de Amerikaanse politiek van de afgelopen vijftig jaar.

Internacional
50 jaar terug in de tijd: Gaat de Amerikaanse abortuswet sneuvelen?
(7/20)
Het document is echt

Vanuit het Hooggerechtshof is de echtheid van het document bevestigd. Wel benadrukken de rechters dat het nog steeds een conceptuitspraak is.

 

Internacional
50 jaar terug in de tijd: Gaat de Amerikaanse abortuswet sneuvelen?
(8/20)
President Biden: basisrecht om te kunnen kiezen

President Joe Biden had snel een antwoord klaar op de conceptuitspraak. Zijn regering is voor het recht van vrouwen om toegang te hebben tot een abortus. "Ik ben van mening dat het recht van de vrouw om te kiezen fundamenteel is," schreef de president, "en dat de fundamentele eerlijkheid en de stabiliteit van ons recht vereisen dat deze wet [Roe vs. Wade] niet wordt omvergeworpen."

Internacional
50 jaar terug in de tijd: Gaat de Amerikaanse abortuswet sneuvelen?
(9/20)
Rechter Alito schreef de beruchte ontwerptekst

In de gelekte versie van het advies (gedateerd op 10 februari) schreef rechter Samuel Alito (foto): "Roe had het vanaf het begin enorm bij het verkeerde eind."

Internacional
50 jaar terug in de tijd: Gaat de Amerikaanse abortuswet sneuvelen?
(10/20)
Abortusrecht staat niet in de Amerikaanse grondwet

Hij vindt dat er niets in de grondwet af te lezen valt over het inherente recht van vrouwen om abortus te kunnen kiezen. Alito wijst erop dat de Amerikaanse grondwet (opgesteld in de 18e eeuw) geen expliciete melding maakt van abortusrechten.

Internacional
50 jaar terug in de tijd: Gaat de Amerikaanse abortuswet sneuvelen?
(11/20)
"Gekozen bestuurders moeten over abortus beslissen"

"Wij zijn van mening dat Roe en Casey moeten worden vernietigd," zegt het document. "Het is tijd om de grondwet in acht te nemen en de kwestie van abortus terug te brengen naar gekozen bestuurders om erover te beslissen."

Internacional
50 jaar terug in de tijd: Gaat de Amerikaanse abortuswet sneuvelen?
(12/20)
"Een diepe morele vraag"

In het uitgelekte document zei Alito: "Abortus vormt een diepgaande morele kwestie. De grondwet verbiedt de burgers van geen enkele staat om abortus te reguleren of te verbieden."

Internacional
50 jaar terug in de tijd: Gaat de Amerikaanse abortuswet sneuvelen?
(13/20)
Vier conservatieve rechters zijn het eens met Alito

Volgens Politico waren vier andere - door de conservatieve Republikeinen benoemde - rechters het eens met Alito: Clarence Thomas, Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh en Amy Coney Barrett (in de foto). In totaal zitten er negen rechters in het Amerikaanse Hooggerechtshof.

Internacional
50 jaar terug in de tijd: Gaat de Amerikaanse abortuswet sneuvelen?
(14/20)
Is het einde van legale abortus in zicht?

Het is een alarmerend document, omdat het een bedreiging vormt voor de reproductieve rechten van vrouwen in de Verenigde Staten. Politico wijst er echter op dat dit soort documenten met "beraadslagingen over controversiële zaken van oudsher vloeiend zijn geweest."

Internacional
50 jaar terug in de tijd: Gaat de Amerikaanse abortuswet sneuvelen?
(15/20)
De juryleden kunnen hun stem nog wijzigen

Na een mondelinge behandeling en een eerste stemming in het Hooggerechtshof zal een ontwerp over de kwestie worden opgesteld. Deze tekst zal vervolgens onder de rechters worden verspreid. Het staat hen vrij om hun stemgedrag te wijzigen terwijl ontwerpadviezen circuleren.

Internacional
50 jaar terug in de tijd: Gaat de Amerikaanse abortuswet sneuvelen?
(16/20)
Binnen twee maanden een definitieve uitspraak

Volgens Politico gaan belangrijke beslissingen vaak door meerdere conceptversies, zelfs nog in de dagen voordat de definitieve beslissing wordt genomen. Niets is definitief totdat het document is vrijgegeven. In dit geval zou dat ergens in de komende twee maanden kunnen zijn.

Internacional
50 jaar terug in de tijd: Gaat de Amerikaanse abortuswet sneuvelen?
(17/20)
Drie rechters zullen Roe zeker willen behouden

Politico heeft gemeld dat rechters Stephen G. Breyer, Sonia Sotomayor en Elena Kagan bezig waren met afwijkende oordelen - dat wil zeggen, vóór het recht op abortus. Wat opperrechter John G. Roberts Jr. van plan is te stemmen, is nog niet duidelijk.

Internacional
50 jaar terug in de tijd: Gaat de Amerikaanse abortuswet sneuvelen?
(18/20)
Een drastische verandering in vrouwenrechten

Hoe dan ook zou de telling op maximaal vier stemmen vóór abortusvrijheid komen, terwijl vijf rechters vermoedelijk tegen zullen stemmen. Het zou een drastische verandering betekenen in de rechten van vrouwen in de VS.

 

Internacional
50 jaar terug in de tijd: Gaat de Amerikaanse abortuswet sneuvelen?
(19/20)
Vijftig jaar vooruitgang kan verloren gaan

Aan vijftig jaar gegarandeerde grondwettelijke bescherming van abortusrechten zou met deze beslissing een einde komen. Dat betekent dat elke staat vrij zou zijn om zelf te beslissen of ze abortus willen beperken, verbieden of toestaan.

Internacional
50 jaar terug in de tijd: Gaat de Amerikaanse abortuswet sneuvelen?
(20/20)
Bepaalde staten zullen abortus verbieden

'Rode' staten, de conservatieve gebieden van de VS in het zuiden en midden van het land, zouden waarschijnlijk repressiever worden als de nationale bescherming van abortusvrijheid zou verdwijnen.

Más para ti