Jamal Khashoggi: the murder case dividing US and Saudi Arabia